Göm menyn

LiU:s designforskning samlas

LiU har fler designforskare och designlärare än vad designhögskolan i Umeå har. Och de har mer gemensamt än vad man kanske kan tro. Det märks inte minst under LiU Design Talks.

Föreläsning under Design Talks 2013Vad har musik som arbetsmiljöfaktor och räddningstjänstens sätt att planera sina insatser gemensamt? Jo, båda handlar om design.
Sista onsdagen i september är sedan två år tillbaka vikt för LiU Design Talks. I alla fall för de forskare, lärare och doktorander som på olika sätt arbetar med design inom LiU. Stefan Holmlid, docent i interaktion och tjänstedesign på IDA, är initiativtagare till LiU Design Talks, en dag då alla som arbetar med design samlas.
- Det här är ett jättebra tillfälle att visa på hur många vi är som arbetar med detta och få prata om designforskning.
Det är ett 30-tal personer det handlar om, varav fyra är professorer och 15 är disputerade forskare. Och sex av 50 doktorander i den Nationella Designforskarskolan kommer från LiU. Totalt är det fler än de som är 2012 hade motsvarande jobb på Designhögskolan i Umeå.

Design finns inom flera olika institutioner på LiU, på tre av LiU:s campus och inom åtminstone tre av fakulteterna. Några exempel: På IDA arbetar man med interaktionsdesign, som till exempel hur olika IT-tjänster ser ut, och tjänstedesign, som exempelvis kan handla om hur man kan utforma akuten på ett sjukhus för att den ska fungera på bästa sätt för både patienter och personal.
Inom IKK arbetar man med formgivning, hantverk och konstvetenskap. Design på IEI handlar om produkt- eller industridesign och möbeldesign. Och på ITN är det grafisk design och informationsdesign som till exempel skyltar och miljö.
Nästan 600 studenter läser design i något av LiU:s program, utan att räkna lärarutbildningen. Det här är i nivå med till exempel HDK, Högskolan för design och konsthantverk, i Göteborg och Konstfack i Stockholm.

Jonas Lundberg, docent i kognitiva system vid ITN och Stefan Holmlid, docent i interaktion och tjänstedesign på IDA.Värd för LiU Design Talks 2013 var ITN och Jonas Lundberg (till vänster i bilden), docent i kognitiva system.
- Att jobba med design är som att lägga pussel. Man har en liten bit själv. Men behöver träffa andra designers för att hitta de andra pusselbitarna och se sammanhanget. Alla har olika infallsvinklar. Kan vi göra något tillsammans?
Gemensamma frågor kan handla om visuellt lärande och undervisning samt tjänstedesign som ju rör många olika designområden.

Fenomenet design har gått från att handla om formgivning till att vara en egen disciplin som driver innovationer och används som arbetssätt, till exempel styrning och ledning. Sedan en tid tillbaka finns en centrumbildning som institutionerna står bakom, LiU Design. Eftersom området är både tvärvetenskapligt och berör flera institutioner krävs det strategiska lösningar för att bygga vidare på dessa styrkor.
- Om man skulle samla ihop all designaktivitet, så skulle det ha sina fördelar och kräva sina lösningar. Eller om verksamheten är distribuerad som nu, så kräver det sina lösningar, säger Stefan Holmlid (till höger i bilden).
LiU är en drivande aktör i den nationella designforskarskolan D!, ett samarbete mellan 20 institutioner i Sverige med doktorander i design, samt i en ansökan för att etablera ett Strategiskt Innovationsområdet med utgångspunkt i design.
- LiU Design Talks är ett sätt att samla våra designkompetenser här och se hur vi passar in i det nationella, säger Stefan Holmlid.

Deltagare i LiU Desgin Talks 2013LiU Design Talks är en mötesplats som lär fortsätta. Redan efter första träffen var deltagarna angelägna om att fortsätta träffas och datumbokningen är bekräftad för nästa år. Men det handlar om mer än bara en mötesplats. På årets möte togs det fram ett litet antal aktiviteter för att försöka skapa en överblick över vad alla gör, till exempel när det gäller verkstadsresurser och en webbresurs som beskriver nätverket är på gång.
- Inte minst är det viktigt för självbilden, säger Stefan Holmlid. Det är lätt att känna sig som en liten del av sin institution. Men LiU har bra designforskning och populära designutbildningar. Vi är många och vi kan göra mycket tillsammans. Kan vi bara hitta former att kraftsamla kan vi behålla en ledande position.

 

2013-12-03
Text och foto: Elisabet Wahrby
Foto från LiU Design Talks: Stefan Holmlid


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-12-03