Göm menyn

LiU-anställd på distans

Den decentraliserade läkarutbildningen innebär inte bara studenter på distans utan också anställda på distans. Två av dem är Karin Åkesson och Jan-Erik Karlsson, båda läkare i Jönköping.

Bild: Karin Åkesson och Jan-Erik KarlssonDe kommer gående i rask takt i en korridor i Hus 511 på Campus US, har precis kört hit från Jönköping och hinner med en pratstund innan de ska på nästa möte. Jan-Erik Karlsson var den första distansanställda i Jönköping, han har varit med från starten och är också VFU-ansvarig för hela läkarutbildningen. Karin Åkesson är studieortsansvarig i Jönköping. Hon anställdes vid årsskiftet 2016/2017 och då var många av de formella besluten fattade.
- Jag kom in när teorin skulle verkställas i praktiken, säger Karin. Jag fick vara med och ta beslut om allt från akademisk kompetens till mikrovågsugnar. Det har varit och är ett mycket stimulerande och kul arbete!

Det var 2012 som regeringen beslutade om en 30-procentig ökning av platserna på LiU:s läkarutbildning. För att klara ökningen tog rektor vid LiU då beslut om finansiering av uppbyggnaden av en decentraliserad läkarutbildning där studenterna på de avslutande fem terminerna fördelas på fyra huvudorter: Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar. 2016 började de första studenterna på den decentraliserade utbildning och från och med vårterminen 2019 pluggar de på de fyra orterna.

Karin Åkessons lektorat är i klinisk vetenskap. Hon är docent i pediatrik och arbetar med barndiabetes i Region Jönköpings Län. Hon betonar att hon inte sökte sig bort från det.
- Jobbet på LiU dök upp när det var dags för ett val i livet. Jag hade arbetat i 21 år som läkare och räknade ut att jag hade 21 år kvar till pension. Jag har alltid tyckt om undervisning, hade jag inte blivit läkare hade jag blivit lärare. Nu blir det en kombination som är perfekt.

Tjänsterna som Jan-Erik och Karin har, är kombinationstjänster, med lika delar av klinik, undervisning och forskning. Decentraliserade läkarutbildningen innebär att det finns tre till fyra kombinationstjänster vardera i Jönköping, Kalmar och Norrköping. Båda betonar att det är viktigt att ha kvar en klinisk förankringför att behålla sin sjukvårdskompetens.
- Vi får det bästa av två världar och det är ett arbetssätt som passar oss. Det är frihet under ansvar och det gör att man också tar ansvar. Patientansvar har man alltid.

Hur känns det att vara LiU-medarbetare?
Bild: Karin Åkesson och Jan-Erik Karlsson- Vi är företrädare för LiU i Jönköping, vi har LiU:s namnskyltar och har på olika sätt markerat LiU där vi sitter på sjukhuset i Jönköping, säger Jan-Erik. LiU har varit bra på att ta med oss, vi blir ofta tillfrågade om att vara med i olika grupper och samarbeten.
Tack vare den IKT-kompetens som byggts upp kan distans-medarbetarna delta i möten.
- Videomöten fungerar väldigt bra, säger Karin och Jan-Erik. Det känns som man sitter i samma rum. Det man missar är mer informella möten som uppstår när man bara stöter ihop i en korridor.

I Jönköping finns nu 26 läkarstudenter. För att alla ska få en likvärdig utbildning, oavsett studieort, krävs att föreläsningar videosänds. Risken med videosändning är att interaktionen kan bli sämre och att tekniken strular. I Jönköping har man utbildat två studenter som IKT-ansvariga och som får en ersättning för det.
- Det är också en utmaning för föreläsarna och ställer speciella krav på dem, säger Karin.

- Vi känner att vi gemensamt i hela sydöstra sjukvårdsregionen arbetar för att decentraliseringen ska bli bra, fortsätter Karin. Jönköping har bra sjukhus, och vi hoppas att studenterna som flyttar hit trivs och stannar som våra framtida kollegor. Man har inte många chanser att göra det bra, både för LiU och för regionen. Så vi har jobbat hårt för att förankra utbildningen i Region Jönköpings Län.
- LiU och sjukhusen är viktiga för varandra och beroende av varandra, säger Jan-Erik. Vi måste samverka och jag tycker att LiU ser värdet i det vi gör.

Text och foto: Elisabet Wahrby
2019-03-14


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-14