Göm menyn

Konsten på LiU – en hel vetenskap

”Konstverk försvunna från universitetet” kunde man läsa i lokala medier för ett tag sen. Men fortfarande finns över 550 konstverk på hela LiU. Och det är en hel vetenskap bara att hålla ordning på dem.

Gunilla Liman, konstasvarigDet var nio konstverk som saknades vid en inventering på LiU i början av året. Sedan dess har ett återfunnits. Eller rättare sagt, den del av ett konstverk som saknades och som återfanns i ett kontorsrum. Och troligen finns även de andra försvunna konstverken någonstans inom universitetet. Men ingen vet riktigt var. Ansvaret för LiU:s konst har ärvts genom åren. Just nu är det Gunilla Liman på Lokalförsörjningsavdelningen som haft konsten på sitt ansvar sedan 2006.
- När jag blev konstansvarig och började göra en inventering av vilka konstverk som finns här, insåg jag att man måste vara lite av en detektiv i det här jobbet. Jag försökte kontakta folk ute i organisationen som haft ett visst konstansvar men det visade sig att det flesta hade slutat eller gått i pension.

Flera av de försvunna konstverken kom till LiU för länge sedan. Ett av dem anmäldes stulet redan 1988. I takt med att medarbetare slutat, fått nya jobb, institutioner slagits samman, splittrats och bytt lokaler, har konstverken förmodligen stuvats undan någonstans.
Tanken med den här artikeln var från början att försöka efterlysa den försvunna konsten. Men det föll av två skäl. För det första fanns det inga fotografier av konsten, för det andra är man tvungen att betala ersättning till organisationen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS, varje gång man publicerar en bild på ett konstverk. Som en STIM-peng, fast för bilder.

Men även om nu några konstverk är på drift så finns det fortfarande massor av konst kvar. Det handlar främst om konst från Statens konstråd. LiU har totalt 550 konstverk som ägs av Statens konstråd. Man köper inte konsten, man lånar den. För det betalar man sju kronor per konstverk och år plus en fast kostnad varje år. Förra året var fakturan från Statens konstråd till LiU på 6 000 kronor.
- Jag skulle vilja få upp ögonen på alla LiU-anställda att vi faktiskt har en massa fin konst här, säger Gunilla Liman. Och så försöker jag skapa ett nät av kontaktpersoner ute i organisationen, personer som ska fungera lite som min förlängda arm och förlängda ögon, personer som känner ansvar för konsten så att den inte bara ställs in i ett förråd när det flyttas om. Det är ett ganska ensamt arbete att vara konstansvarig och det är ett stort ansvar men uppgiften ingår bara som en mindre del av mitt huvudsakliga arbete som ekonomiadministratör på LFA.

Konsten från Statens Konstråd kan delas in i två kategorier – byggnadskonst respektive lös konst. Byggnadskonst är sådan konst som tas fram i samband med byggnation, som hör till byggnaden. Lös konst skaffas in i efterhand.
- Jag har hittills bara arbetat med lös konst, säger Gunilla Liman. Men om det nu ska byggas nytt på Campus Valla kanske jag också får sätta mig in i det här med byggnadskonsten.
Utöver Statens konstråds konst finns ett 15-tal så kallade depositioner, konstverk som lånats ut från till exempel museer. Det finns också donationskonst, konstverk som skänkts från till exempel fastighetsägare eller banker.
Inom LiU finns också tidigare rektor Sven Erlanders konstfond. I övrigt avsätter LiU inga pengar för konst i budgeten.

På Gunilla Limans göra-lista står nu att fortsätta arbetet med att skapa en bättre ”konst-struktur” bland annat genom att komplettera konstdatabasen med uppgifter om konst som köpts in för specifika lokaler och som inte finns med i databasen.
- Just nu är det väldigt mycket som bara finns i olika människors huvuden och förteckningar i olika exceldokument.
Ett annat prioriterat område är att ta fram en konstpolicy.
- Jag får massor av frågor om vilken konst man får hänga upp och hur man får hänga den. Och jag vet inte alltid svaret. Men konst berör, på olika sätt. Det någon tycker jättemycket om mår någon annan dåligt av.
Konsten på LiU har heller aldrig värderats, något som Gunilla Liman gärna skulle vilja låta göra.
- När vi får in ny konst nu, skriver jag in inköpspriset i databasen. Men många av konstverken är gamla och värdet är inte längre detsamma som inköpspriset.

Gunilla Liman har själv ett stort konstintresse.
- Jag tycker det är roligt med konst, jag har vuxit upp med det och jag går ganska ofta på konstutställningar.
Och bland LiU:s alla konstverk har hon ett par egna favoriter, konst som hon själv varit med om att sätta upp.
- Den blå himlen, av Hans Tollsten. Den hänger i A-huset, nedanför trappan vid ingång 19 och förställer en man i blå arbetsoverall som ligger på en bänk i ett omklädningsrum med plåtskåp. Och högst upp, ser man en strimma blå himmel genom ett fönster.
En annan favorit i A-huset heter Arne, av Solwei Stampe. Också den föreställer en arbetar som står framför en stor stålkonstruktion
- De passar i A-huset med sina stålbalkar. Och de är en bra kontrast till den här akademiska världen.

 

Den försvunna konsten:

  • Energiladdning av Olle Bonnier. Tavla som hängt i Key-huset dit den flyttades från lärarseminariet. Polisanmäld 1988
  • Utan titel av Marianne Wrete. Har hängt i Spetsen i Norrköping. Det fanns två liknande tavlor, en är nu borta.
  • Tuna Åstrand av Hans Tollsten. Har hängt i Täppan i Norrköping
  • Snöbyar Abisko av Björn Blomberg. Har hänt på Tema
  • Ett steg av Jan Erik Frisendahl. Tavla som hängt i Kårallen
  • En sång av Ebba Hammarskiöld. Måleri som hängt i Kårallen
  • Utan titel. Två tavlor av Bo Frankell som tidigare hängt i Kårallen.

Text och foto: Elisabet Wahrby
2013-04-22


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-04-22