Göm menyn

Konsekvenser av ett hot

På eftermiddagen fredagen den 23 augusti satt över 500 studenter och tentade. Då kom beskedet: Utrymning på grund av hot. En unik händelse med stora konsekvenser, för den enskilda studenten och för hela organisationen.

Bild: Marie Plantin. Foto: Charlotte PerhammarHot mot universitetet är lyckligtvis inte vanligt. Men situationen den 23 augusti var sådan att universitetsledningen beslutade att stänga och utrymma samtliga campus.
- Brandlarm under tentor har inträffat tidigare och det har vi rutiner för, säger Marie Plantin, verksamhetschef för Tentamensservice på LiU. Men det här var något helt annat.

På Campus Valla tentade 420 studenter utspridda i A-huset, G-huset och i Terra. Runt 100 studenter tentade i Norrköping i Spetsen och Täppan. Det var 31 olika tentor, och ett tiotal studenter som tentade med särskilt stöd. Tentorna hade startat klockan 14.00 och omkring 14.30 fick Marie Plantin och hennes kolleger information om att universitetet skulle utrymmas.
- Vi delade upp salarna mellan oss, gick in och informerade tentavakterna som i sin tur informerade studenterna. Då visste vi inte varför, bara att vi skulle utrymma.

Det skulle kunna bli panik i en sådan här situation, men tentavakterna behöll lugnet, studenterna utrymde under ordnade former och innan klockan blivit 15.00 var salarna tömda.
- Studenterna var lugna, några kom med lite ironiska kommentarer och några engelsktalande förstod inte riktigt vad som hände, berättar Marie Plantin som var med och utrymde Terra.

- Men det kom också frågor om nytt tentatillfälle, många studenter behövde poängen för att få sitt CSN-stöd, fortsätter Marie Plantin. Samma fråga kom också upp i sociala medier, men just då hade vi inget svar på det.
Det kom även frågor från studenter som skulle tenta på lördagen – kvarstod hotet? Skulle det bli tenta på lördag? Inte heller det fanns det något svar på, just då. Situationen var lika ny och unik för tentamensorganisationen som för studenterna.

Senare på fredagskvällen kunde universitet åter öppnas och de som skulle tenta på lördagen fick information om att tentan skulle genomföras.
- Vi behövde också städa ur lokalerna, säger Marie Plantin. Studenterna hade lämnat kvar sina tillhörigheter, mat och matrester behövde städas undan så att allt var i ordning till lördagsmorgonen. Många medarbetare stannade kvar på kvällen eller kom tidigare på lördagen för att städa.
Kvarlämnade tillhörigheter sorterades efter salar och studenterna kunde hämta sina saker under veckan därpå. Det som inte hämtats flyttades till vanliga hittegodset i A-huset.

Sen gällde det att ordna nya tentatillfällen, på måndagsmorgonen fick allt annat arbete läggas åt sidan. 29 tentor kunde flyttas till 7 september, en tenta flyttades till 14 september. En lärare, som enbart hade två studenter som skrev, löste situationen på annat sätt.
- Tur i oturen var det bara en fakultet inblandad, den tekniska, så det var ganska smidigt att kontakta berörda lärare som fick sätta sig och skapa nya tentor, berättar Marie Plantin.
Arbetet delades upp mellan Tentamensservice och schemaläggarna på Tekniska fakulteten för att lösa det så snabbt och smidigt som möjligt.
- Vi fick även bekräftat att resultatet av tentorna kunde registreras på vårterminen, säger Marie Plantin.

Det finns säkert fler enskilda öden i den här händelsen. Ett exempel är studenten som bara hade en enda tenta kvar, som rest till Linköping och bott på hotell, bara för det här tillfället. En stor kostnad som man tyvärr inte kan få någon ersättning för.
Kostnaden för universitetet har ingen räknat på. Men det är många mantimmar som lagts ner; Många lärare har suttit och skapat nya tentor som ska tryckas upp, tentamensvakter behövde bokas för ytterligare ett tillfälle, dessutom en lördag då lönekostnaden är högre, bland annat.

- Nu kommer vi att se över rutinerna, om det skulle hända igen, säger Marie Plantin. Bland annat har vi pratat om dörrar som kan öppnas inifrån men är låsta utifrån. Vi kommer också att planera in en utbildning och information från LiU:s säkerhetsavdelning. Tentamensvakterna var väldigt lugna under själva händelsen men efteråt har det kommit fram att de kände oro. Jag förstår dem, när jag kom hem på kvällen var jag helt slut. Man känner ansvaret och är samtidigt i en ganska utsatt situation.

 

2019-09-25
Text: Elisabet Wahrby
Foto: Charlotte Perhammar


 


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-26