Göm menyn

Kärlek på universitet

Tio procent av alla LiU-anställda är gift eller bor ihop med en annan LiU-anställd. Och att träffa sin partner på jobbet är inte ovanligt – var tjugonde parförhållande består av personer med samma yrke.

 

Bild: Man och kvinna med hjärta mellan sig. Foto: Istockphoto

 

Bland LiU:s drygt 4 000 anställda finns 400 personer som är gifta eller sambo med någon annan LiU-anställd, alltså tio procent.
Att träffa sin partner på jobbet är inte ovanligt. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är fem procent av svenskarna gifta eller sambo med någon med samma yrke.

Överlägset flest par hittar man bland läkarna. Hela 24 procent av läkarna har ett parförhållande med en annan läkare. Därefter följer poliser 15 procent, jurister och tandläkare 14 procent. Bland universitets- och högskolelärare är det 13 procent som har en partner med samma yrke.

 

Tabell Yrken där flest har hittat kärleken på jobbetKälla: SCB

 

Nu kan man invända att ”LiU-anställd” inte är ett yrke men enligt SCB visar tidigare forskning att personer som gifter sig med varandra ofta är lika när det gäller sociala egenskaper som utbildningsnivå, etnisk och religiös tillhörighet. Förklaringar är till exempel att människor ofta letar efter en partner med liknande sociala och kulturella värderingar. Dessutom påverkas valet av partner sannolikt av utbudet på den lokala ”giftermålsmarknaden” alltså befolkningssammansättningen i de miljöer man befinner sig i.
Till exempel Linköpings universitet.

Bild: Gul notis med texte I love U. foto: IstockphotoVar hittar man då de LiU-anställda paren?
Inte oväntat bor de flesta paren i Linköping, 146 par. Lägger man till de 19 par som bor i Vikingstad, Nykil, Sturefors, Vreta Kloster, Ljungsbro och Linghem som alla ingår i Linköpings kommun blir det ännu fler – 165 par.

Näst flest bor, inte heller oväntat, i Norrköping, 19 par. Även här kan man öka på siffran med de som bor i Kolmården och Svärtinge och som ingår i Norrköpings kommun. Då blir det 23 par som bor i Norrköping.

I Stockholm, Åtvidaberg, Kinda, Finspång, Motala, Strängnäs Mjölby, Lund och Göteborg bor sammanlagt 12 par.

Har LiU några regler kring de här frågorna?
Ja, det finns ett beslut från 2008 om ”Hantering av nära relationer mellan medarbetare” och som ska ses som riktlinjer och utgöra ett stöd för arbetsledningar.
Här står bland annat att problem som kan uppstå främst handlar om att en jävssituation kan föreligga om den ena parten ska fatta beslut som rör den andra. Det gäller inte minst handledare – doktorand.

Arbetsmiljömässiga problem kan också uppstå, även om det inte har koppling till jäv. De som står utanför relationen kan uppleva att det professionella samarbetet får stå tillbaka för personliga hänsynstaganden som kan utvecklas till samarbetsproblem.

Och så följer en rad rekommendationer om åtgärder som kan vidtas vid förekomst av nära relationer bland de anställda.

  • Man bör inte vara chef för en grupp där man har en nära relation med någon i gruppen.
  • Arbetet bör organiseras så att inga med nära relationer ingår i samma grupp av anställda.
  • Anställda med nära relationer bör inte utses till ledamöter av samma beslutsorgan.
  • Skulle en nära relation uppkomma under anställningens gång skall det tas upp med de inblandade, ledning och övriga berörda.

 

I DN-artikeln den 4 december 2016 Så tycker arbetsgivarna när kärleken slår till på jobbet svarar några stora arbetsgivare som Postnord, Systembolaget, Polisen och Ikea på frågan Har ni regler för kärlek på jobbet?

De flesta svarar att man inte får ha sin partner som chef eller att de båda arbetar tätt tillsammans. Om en ny relation skulle uppstå på arbetsplatsen reglerar man situationen så att det inte uppstår någon jävssituation. På Systembolaget tittar man till exempel på möjligheten att flytta till en annan butik.

 

Såhär gjorde vi undersökningen

Vi begärde ut listor från löneenheten på alla anställda som fick lön från LiU i mars 2016, totalt 4 030 personer. Listorna bad vi att få sorterade efter bostadsadress.

Sedan var det ”bara” att gå igenom listorna. I de fall vi hittade två eller flera personer på samma adress, i till exempel flerbostadhus, kontrollerade vi lägenhetsnummer via sajten birthday.se och eller ratisit.se

I de fall där det inte var helt klart i vilken lägenhet man bodde, många hade exempelvis co-adresser och i vissa fall hade personer flytta eller gick inte att hitta, sorterade vi bort dem.

Det är således mer troligt att siffran 400 kan vara högre än att den är lägre.

Vilken typ av relation två sammanboende har vet vi såklart inte heller. Det är inte alltid lätt att hitta en egen lägenhet och man kan bo tillsammans av praktiska, ekonomiska eller andra skäl.

 

Beslut: Hantering av nära relationer mellan medarbetare

 

Hur träffade du din partner?

Enligt en Sifoundersökning som gjordes i april 2010 på uppdrag av nätdejtingsajten Match.com bland drygt 1000 personer mellan 25 – 60 år och som inlett en relation de senaste fyra åren är de fem vanligaste sätten att träffa sin partner:

  • Genom vänner och bekanta – 29 procent
  • Nätdejtning – 23 procent
  • På jobbet – 14 procent
  • På krog eller nattklubb – 13 procent
  • På en utbildning eller genom gemensamt fritidsintresse – 8 procent

 

 


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-01-23