Göm menyn

Ett samhälle måste vara innovativt för att utvecklas

För att idéer ska bli verklighet och dessutom komma samhället till nytta krävs ett väl fungerande innovationssystem som hittar idéerna, hjälper till att realisera dem men också ser till att de når ut till samhället. Det är alltså inget litet arbetsområde som Johan Lilliecreutz, ny VD för InnovationskontorEtt vid Linköpings universitet, har.

Johan Lilliecreutz, porträttJohan är anställd i en "dubbelroll" som VD för både InnovationskontorEtt och LiU Holding. Det innebär att han inte bara ska styra arbetet med att stimulera och stötta forskare och studenter att ta steget ut på marknaden med sina innovationer, han är också en ”brobyggare” mellan flera olika aktörer i samhället. Vi passade därför på att ställa några frågor om regionens innovationskraft och hans nya uppdrag.

Innovationskraft är "inne" nu, fler politiker och debattörer än kanske någonsin säger att det är viktigt för Sveriges utveckling. Men ändå finns det en osäkerhet kring höstens ”forsknings- och innovationspropp”. Hur tolkar du det?
– För mig är det fullständigt klart att ett samhälle måste vara innovativt för att utvecklas och frodas. I grunden handlar det om drivkraften att skapa en bättre plats att vara på, med hjälp av vår kreativitet och innovationskraft. Innevånarna i en nation måste ha den grundläggande känslan att det är tillåtet att tänka nytt och vilja framåt.

– Proppen har vi ännu inte sett, men jag hoppas naturligtvis att det kommer att finnas ekonomiskt utrymme för att vi ska kunna satsa än mer på innovationer och nya idéer och på så vis generera nya arbetstillfällen och bidra till ökat välstånd. Det är bra med en politisk tydlighet för att vi ska kunna fortsätta att vara ett land i framkant och den tydligheten hoppas jag finns med i regeringens förslag på forsknings- och innovationsområdet.

– Samtidigt ska vi komma ihåg att det redan idag stoppas in mycket pengar i innovationssystemet och kraven kan mycket väl öka när det handlar om att redovisa vad dessa satsningar leder till – vilken verkningsgrad vi har inom systemet.

Orolig?
– Nej, inte alls. Linköpings universitet och InnovationskontorEtt nämns ofta som de som kanske får ut mest i landet, bland annat genom bra studentkontakter, inkubatorverksamheten, kontakterna med näringslivet och teknikparkerna. Vi tycker själva att vi har kraft och dynamik i det vi gör.

Hur ser förutsättningar ut här i regionen? Står varumärket Linköpings universitet för innovationer, tillväxt och nyskapande?
– Vi har ett bra läge! Det är en stark region och satsningen på East Sweden Business Region visar att vi är bra på att samverka och få ut mesta möjliga av de olika aktörerna som är med.

– När det gäller LiU så har jag ju i mitt gamla jobb på CMA Research gjort klusterstudier som visar att det finns flera forskningsområden som verkligen är i världsklass. Jag ser också att LiU är den fortsatt mycket starka motorn i regionen.

– Men LiU är numera en stor organisation med många olika verksamheter och forskningsmiljöer. För att utveckla varumärket LiU tror jag att det vore önskvärt att inte lyfta fram alla områden – oavsett hur duktiga man är - när man till exempel marknadsför sig för att locka till sig studenter och forskare. Jag tror att det är bättre att våga spetsa sin profil och vara mycket tydligare med vilka områden som just är i världsklass.

– I InnovationskontorEtts arbete är naturligtvis dessa ”spetsar” intressanta men vi vet också att bredden på verksamheten är viktig. Idéerna kan ofta uppstå i mötet mellan olika forskningsområden och i avknoppningar från alla områden. Spetsarna är alltså bra för att visa vad LiU kan, men drivkraften och öppenheten i hela verksamheten är lika viktig.

Så vad ser du för utveckling framåt i tiden?
– Jag hoppas och ska själv bidra till att innovationsfrågor är en självklarhet för studenter och forskare på Linköpings universitet. LiU ska vara en miljö som kännetecknas av innovationskraft. Vi ska fortsätta att ta bort hinder, testa idéer i kreativa möten och stötta i frågor som finansiering, patent och affärsutveckling. Jag vill att vi blir en naturlig del i vardagen för alla som har idéer och framför allt vill jag se att fler av dessa idéer leder till kommersialisering i någon form.

– Samverkan mellan LiU och omgivande samhälle, organisationer/företag kommer även fortsättningsvis vara en förutsättning för att vår region ska utvecklas. Här har InnovationskontorEtt en viktig roll.

 

Text och bild: Björn Stafstedt
2012-09-04
 


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-09-04