Göm menyn

Hon ska inreda LiU

Efter många år som inredningsarkitekt i den kommersiella världen ville Anna Linnarson prova på något nytt. Nu ska hon inreda universitetets olika miljöer och skapa ett helhetsintryck i dem.

Anna Linnarson, inredningsarkitektI en av Campus Vallas mest nyinredda lokaler, projektkontoret på LFA i Key-huset, sitter inredningsarkitekt Anna Linnarson sedan den 1 april i år. Hit kom hon efter att 18 år i en av de kanske mest kommersiella branscher man kan tänka sig, IKEA.
- Oj, det låter så länge med 18 år, säger Anna. Men jag har arbetat med många olika saker där.
Bland annat har Anna varit inredningsarkitekt för externa företag som köpt den tjänsten från IKEA. Hon har arbetat med nyetableringar i Sverige och inrett sådana ytor i varuhusen som inte rena försäljningsytor, bland annat på IKEA i Linköping. Samma sak har hon också gjort under fyra år i Schweiz där det då fanns sju varuhus.
Dessutom har hon arbetat på Inter IKEA, ett arbete som innebär att se till att varuhusen ser likadana ut, oavsett var i världen de finns. Det jobbet tog Anna till bland annat Mellanöstern, Asien och Östeuropa.

Varför kliver man av ett sånt jobb och börjar på Linköpings universitet?
Anna skrattar, verkar förstå att det låter som hon hoppat av varje ressugen inredningsarkitekts drömjobb.
- Jamen, jag hade jobbat så länge på IKEA. Även om det händer mycket hela tiden blev det lite samma sak. Jag ville göra något annat och jobba med andra miljöer än rent kommersiella.

IKEA och LiU kan verka som ytterligheterna på den kommersiella skalan. Men Anna ser också likheter.
- Båda är stora arbetsplatser, inramade av en idé som kräver vissa saker. Och beslutsprocesserna blir långa i så stora organisationer. Skillnaderna är att på IKEA är kunden hela tiden i fokus på ett annat sätt, allt som görs, görs för att förbättra och underlätta för kunden. Förändringar går snabbare på IKEA. Det händer mycket på LiU också, men processerna är längre här.

Tjänsten som inredningsarkitekt är helt ny, tidigare har LiU köpt in tjänsten externt vid behov. Men, det är mycket på gång på LiU och samtidigt vill man försöka hitta en helhet i inredningen.
- Jag skulle vilja ge mer liv åt miljöerna här. På vissa platser ser det bara ut som någon ställt dit lite möbler. Jag skulle vilja göra något mer spännande med hjälp av färger och belysning vid till exempel läsplatser. Nu ser det bara….. ja, utställt ut, mycket som ”bara blivit”. Som Återvinningsstation under konstverkdär till exempel, säger Anna och pekar. Där hänger en jättefin tavla och under har man ställt en återvinningsstation.
Anna skulle också vilja göra miljöerna lite mer moderna, hon tycker att 80-talet lever kvar lite väl mycket.
- De som finns här är ju unga människor, studenter. Och alla blir ju inspirerade av fina miljöer. I en förlängning kan det nog påverka studierna.

På Annas att göra-lista står just nu två större projekt. Kåkenhus, som ska byggas om under sommaren för att stå klart i början av hösten och Hälsouniversitetets bibliotek, HUB, som ska få en ansiktslyftning till nästa års höstterminsstart. Plus några mindre projekt som en hörsal och ett kafferum.
- Jag ska vara en resurs för hela LiU i inredningsfrågor. Ge råd och stötta i projekt som till exempel just hörsalar och kafferum.

Anna Linnarson, inredningsarkitektAnna har alltid varit intresserad av inredning. När det var dags att skaffa sig ett yrke sökte hon flera olika utbildningar, bland annat inredningsarkitekt på Konstfack. Och där kom hon in.
- Det är ett yrke som passar mig, väldigt brett. Jag har hållit på med konst också, men konstnär är ett yrke som är svårt att luta sig mot. Jag ville ha ett mer traditionellt jobb och finnas i ett sammanhang.
Efter ett ganska långt yrkesliv som inredningsarkitekt är det framför allt ett jobb som Anna minns som särskilt roligt.
- Jag jobbade med utställningen Den svenska historian på Nordiska museet i Stockholm. Ett projekt där jag bland annat ritade olika saker som skulle tillverkas till utställningen. Dessutom har jag arbetat på Riksantikvarieämbetet också, så jag har lite museiförankring också.

Anna bor i Stockholm och veckopendlar till jobbet. Det har hon gjort tidigare, men då till Helsingborg där Inter IKEA hade sitt kontor.
- Det fungerar bra. I början trodde jag att jag skulle kunna dagpendla mellan Stockholm och Linköping men det orkade jag inte. Nu hyr jag en lägenhet i andra hand och börjar redan känna panik för att inte hitta något nytt, känner hur pendlingsångesten kommer. Men jag tror inte att jag kommer att flytta till Linköping ändå. Jag har min man, familj och vänner i Stockholm.

Text och foto: Elisabet Wahrby
2013-06-25

Annas projekt just nu:

HUB får en ansiktslyftning

Kåkenhus får nytt liv


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-08-05