Göm menyn

Hon har koll på Campus LiU 2015

- LiU är en spännande, komplex arbetsplats som kan bli ännu bättre.
Det tycker Agneta Hägg Knape, arkitekt och projektledare för Campus LiU 2015, den satsning på moderna lärmiljöer, byggnader och arbetsplatser som nu är igång på universitetet.

Agneta Hägg KnapeDet är snart ett år sedan hon började hon på LiU. Dessförinnan var Agneta Hägg Knape många år på Ikea där hon jobbade mycket med de anställdas egna arbetsmiljöer. Inte bara i Sverige utan även i flera asiatiska länder, däribland Japan, Singapore, Vietnam och Indien.
Under Sveriges ordförandeskap i EU för några år sedan arbetade hon på Regeringskansliet där hon ansvarade för att skapa mötesplatser vid alla konferenser och möten.
- Vi hade 115 möten i Sverige under ett halvår så det blev en hel del jobb, summerar hon.
Sammantaget vet hon en hel del om förändringsarbete, offentliga arbetsplatser och människors behov när det gäller arbetsplatsers utformning. Erfarenheter hon har direkt nytta av i Campus LiU-projektet.

Som projektledare håller Agneta Hägg Knape ett vakande öga över de fyra delprojekt som finns inom Campus LiU 2015. Ett handlar om pedagogiska, innovativa lärmiljöer, ett om livet på campus (till exempel hur studenterna på bästa sätt ska få service), ett tredje om universitetsbiblioteket (där planerna är att samla biblioteken på Campus Valla i ett nytt bibliotek i hus Origo) och ett fjärde delprojekt som handlar om nyskapande och stödjande arbetsmiljöer. Varje delprojekt har en arbetsgrupp knuten till sig, grupperna består både av LiU-anställda och studenter och arbetet är igång sedan några månader tillbaka.
Satsningen handlar även om att knyta ihop Campus Valla med den nya stadsdelen Vallastaden som planeras stå klar till 2016. En enorm möjlighet, tycker Agneta Hägg Knape.
- Vallastaden får tillgång till universitetet och 20 000 studenter och LiU får en ny stadsdel med mötesplatser och spännande samarbeten.

I projektledarrollen ligger också att ha kontinuerlig kontakt med universitetsarkitekt Karolina Ganhammar som tagit fram idéer och underlag för universitetets fysiska miljö, både inne och ute.
- Vårt huvudfokus är att skapa ett attraktivt universitet som fler studenter vill komma till, säger Agneta Hägg Knape.
På agendan just nu ligger att konkretisera planerna för ett eventuellt husbygge som bland annat ska inrymma den service som studenterna behöver för sina studier plus cirka fyrahundra arbetsplatser för gemensam administration och för fakultetskanslierna på Campus Valla.
- Förhoppningsvis fattar universitetsstyrelsen beslut om det i april.

Utöver den övergripande projektledarrollen är Agneta Hägg Knape aktiv i gruppen som jobbar med nyskapande arbetsmiljöer. De har hittills träffats vid tre tillfällen. Fokus ligger inte minst på arbetsplatser i det planerade nybygget, men även på framtida arbetsplatser överhuvudtaget på universitetet.
- Nu har vi verkligen en möjlighet att tänka och skapa nytt, att vara så fria som möjligt i våra tankar. Vi ska inte låsa fast oss vid det vi har idag. Hur jobbar vi fram en miljö som leder till samarbete, lärande och kommunikation över yrkesgränserna? Vi behöver träffas mer och ha fler informella mötesplatser. Och hur vill våra studenter möta oss? Om LiU ska locka till sig de bästa medarbetarna framöver, vad behövs då? Vi är skyldiga både oss själva, våra studenter och övriga besökare att ställa oss de här frågorna.

Agneta Hägg Knape vet att frågor som rör arbetsplatsers utformning är känsliga och kan väcka oro. Hon är luttrad efter alla år, säger hon.
- Man möter mycket rädsla och tvivel initialt. Men ju mer involverade människor blir i förändringsprocesser desto bättre blir resultaten. Därför är vi måna om att lyssna in vad folk som jobbar här på universitetet själva tycker och vi har redan fått fram många bra synpunkter på mötena vi har haft i projektgruppen.
Själv har hon precis flyttat in i ett nytt projektkontor på plan 3 i hus Key tillsammans med de övriga nio kollegorna i Campus LiU-projektet.
- Vi har öppna dörrar hit. Kontoret är ett exempel på en ny, modern arbetsmiljö. Alla som vill veta mer om projektet, titta på skisser och utställningar som så småningom tas fram, eller vill fråga om något är välkomna hit.
Men om man vill träffa just Agneta Hägg Knape så ska man inte dyka upp där en fredag. Då är hon hemma och jobbar från Göteborg. Hon veckopendlar, måndag till torsdag bor hon i Linköping, övrig tid i Göteborg med man och son som fortfarande bor hemma, två barn är utflugna.
Ett pendlarliv hon gillar.
- Det är stimulerande att byta miljö och alltid kul att komma hem.

Text och foto: Eva Bergstedt

Läs mer om Campus LiU 2015


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-01-24