Göm menyn

Historien om AF-priset

Just nu är det nomineringstid till AF-priset, ett pris som delats ut sedan 1999. Och priset har en ganska spännande historia, som kanske få känner till numera. Insidan har träffat en av upphovspersonerna bakom priset.

Bild: Märkesbacken Campus Valla 1986Ska man berätta AF-prisets historia måste man börja med AF, Akademiska föreningen, som instiftade fonden. Och då är hamnar vi i tiden kring 1997/1998. Vid den tiden pågick diskussioner mellan det unga Linköpings universitet och kommunen om att varken studenter eller universitetet kändes särskilt närvarande i staden. ”Universitet i Ryd” märktes inte i Linköping.
En som var med redan på den tiden var universitetsrådet Göran Hessling.

- Det fanns en viss studentstruktur och traditionen från de äldre universiteten, Lund och Uppsala, med nationer hade börjat växa fram. I takt med att LiU blev allt mer riksrekryterande blev också identitetsfrågorna viktigare. I gruppen om ett 15-tal nationer fanns några större nationer. Bland nationsaktiva fanns det framför allt en student, Jesper Scholander, som var drivande i att LiU och kommunen måste hjälpa det gryende nationslivet att skaffa en lokal. Samtidigt fanns, mitt i stan, Folkets hus som övergivits till förmån för verksamheten i Konsert & Kongress.

Bild: Fasaden Nationernas hus.- Det här var det ena kraftfältet, berättar Göran Hessling. Det andra var att många av de yngre tjänstemännen på universitetet och även studenter på väg in i ett yrkesliv på universitetet uppmärksammade att det inte fans något som samlade personalen. Man sneglade på Lunds universitet – vad fanns där? Jo, Akademiska föreningen. När de här energierna mötte varandra växte idén fram. En ny Akademisk förening, AF, bildades Valborgsmässoafton 1998 och Nationernas hus, numera Kårhuset Kollektivet, blev AF:s hemvist.

Man bör ha i åtanke att nöjeslivet i Linköping vid den här tiden var mycket mer begränsat än idag, det fanns inte alls samma utbud av uteställen, restauranger och barer. Det fanns därför en stor lockelse i att ha tillgång till en restauranglokal mitt i city och gav en skjuts i AF som var ”den 16:e nationen” i Nationernas hus. 1999 hade föreningen uppåt 500 medlemmar.
- Då fick man som medlem också ställa upp och jobba i Nationernas hus. Vi är många AF-medlemmar som har stått i baren, serverat brunch och jobbat i köket, berättar Göran Hessling.

Det här hände sig vid den tiden då Anders Flodström var rektor för LiU. Men mitt under pågående förordnande blev han rekryterade till KTH år 1999. Universitetsstyrelsen anslog, på den tiden, en summa pengar för någon form av minnesbild av det tidigare rektoratet. Men vad skulle man göra för minne av Anders Flodström? En man som skaffat sig en nimbus som en person som rörde om i grytan och gärna släppte fram nya idéer.

Bild: Universitetsrådet Göran Hessling.Frågan landade hos Göran Hessling (bilden till höger) som efter ett internt beredningsarbete föreslog ett årligt pris till Anders Flodströms minne till anställd eller student som ”genom eget arbete på ett förtjänstfullt sätt bidragit till för Linköpings universitet värdefull verksamhet, utveckling eller förnyelse”.

Av formella skäl fick Akademiska föreningen uppgiften ansvara för priset, ett lämpligt val eftersom AF både kan utläsas som Akademiska föreningen och initialerna för Anders Flodström.
- Startkapitalet var 50 000 kronor för varje år som Anders Flodström varit rektor, totalt 150 000 kronor, berättar Göran Hessling som ingår i den styrelse som förvaltar prisfonden. Det första priset delades ut 1999 och sedan dess har totalt 310 000 kronor delats ut.

Fonden, som förvaltas i en lågriskfond i Handelsbanken, har under åren dragit till sig mer pengar, bland annat en större gåva från Sparbanken Alfa samt gåvomedel från dåvarande Landstinget i Östergötland i samband med LiU:s 25års-jubileum. Fortfarande står fonden öppen för gåvor från företag och enskilda. Det senaste tillskottet till fonden var från vänner till familjen till studenten Victor Karlsson Sehlin som så tragiskt omkom i våras.

Fonden fick ytterligare ett stort tillskott 2008. År 2000 gick kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Kjell Norberg, hastigt bort. Det var han, tillsammans med Anders Flodström, som var den starkt drivande kraften bakom Campus Norrköping. I samband med hans bortgång uppstod spontana insamlingar till hans minne. Norrköpings kommun stod efter några år med en massa spontant insamlade pengar som de inte visste vad de skulle göra med och föreslog då att Akademiska Föreningen skulle ta hand om pengarna och dela ut genom fonden.
Bild: Bergsbron med Campus Norrköping.- Det var över 200 000 kronor, berättar Göran Hessling. Sedan dess delas ett av de två AF-priserna ut i Norrköping till Kjell Norbergs minne.

Under åren har statuterna mjukats upp något, bland annat kan man nu också nominera sig själv till priset, och prissummorna har bantats. Men fortfarande handlar det om att personer som kan komma ifråga för priset ska han gjort någonting extra, något utöver vad som normalt kan förväntas i arbete eller studier. Grundtanken är att envar vid LiU ska kunna komma i fråga, oavsett vilken roll eller funktion man har. Under årens lopp har en rad skilda personer varit prismottagare – alltifrån unga studenter eller medarbetare vid LiU till mer seniora lärare. Förra året kom det in 15 nomineringar eller ansökningar till priset.

- Vid utgången av 2015 var fondens kapital 370 000 kronor, berättar Göran Hessling. Om man räknar med en årlig avkastning på två, tre procent på kapitalet så kan fonden leva länge till. AF-fonden är dock beroende av att också Akademiska föreningen lever vidare. Om det ska vara möjligt krävs ett förnyat engagemang för AF bland LiU:s medarbetare. Kan vi hoppas på en nystart inför Akademiska föreningens 20-årsdag den 30 april 2018?

 

Läs också om AF - personalförening som stärker banden

Sök AF-priset senast 18 november 2016

Se dokumentet från grundandet av Akademiska föreningen (pdf)

 

2016-11-08
Text: Elisabet Wahrby


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-10