Göm menyn

Göran Felldin – samverkansdirektör

Göran Felldin är en av universitets nya direktörer. Han ska utveckla LiU:s samverkan med näringsliv, organisationer och offentlig sektor i Östergötland.

Göran Felldin– Vi ska bli så duktiga på samverkan att det är lika självklart som cementen mellan stenarna i en tegelvägg.
Det lyser om Göran Felldin när han pratar om sitt nya uppdrag som samverkansdirektör på LiU. Tjänsten är ny, och sanningen att säga så ”finns” den inte officiellt ännu – inga fasta beslut om LiU:s organisation kan tas innan den nye universitetsdirektören är på plats.
Men för Göran Felldin är visionen klar – LiU:s roll som aktör och drivkraft i regionen måste öka.
– Det handlar också om universitetets tredje uppgift. Förutom att vi ska undervisa och forska så ska vi nyttiggöra forskningsresultat.

Som samverkansdirektör ska Göran Felldin fungera som mäklaren mellan näringsliv och offentlig sektor i Östergötland och LiU och kombinera dess behov.
– Det blir samma jobb som LiU Kontakt idag utför på ett utmärkt sätt, fast i större skala.
LiU Kontakt har fyra mäklare utplacerade i Norrköping, Motala, Vimmerby och Linköping. De besöker en stor mängd företag varje år och försöker intressera dem för att ta emot studenter, exempelvis för ex-jobb och sommarjobb.
– De kan också ställa frågan ”Vad sysslar ni med?” ”Jaha, svetsfogar, visste ni att vi har relevant forskning som kan vara till nytta för er?”. Vi är ensamma i Sverige om att ha den här typen av mäklare och det är ett lysande exempel på konkret samverkan som fungerar mycket bra redan i dag.

Göran Felldin är tidigare marknadschef vid LiU med ansvar för kommersialisering, forskningsfinansiering och varumärkesarbete. Han sitter i flera styrelser och är mycket engagerad i entreprenörskap och i att stödja innovativa idéer och unga företag i kommersialiseringsprocessen. Innan han rekryterades till LiU ledde han en rad framgångsrika bolag.
Att tjänsten som samverkansdirektör fortfarande är ganska luddig i konturerna är därför inget som stör honom.
– Jag är bekväm i innovationsrollen och vet vad jag lägger i tjänsten som samverkansdirektör. För att LiU ska fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt universitet måste vi bli bättre på att nyttiggöra våra forskningsresultat, ge mer stöd till studenter med entreprenörsambitioner, utveckla samverkan med skolor och kommuner samt förbättra kontakterna med andra aktörer både i det offentliga och privata.

SamverkanDärför tycker han att det är bra att UF vågat planera för processövergripande direktörer och en viss omorganisation av universitetsförvaltningen, trots att den nye universitetsdirektören inte är på plats.
– Vad det ytterst handlar om är att en det frigörs tid, fokus och långsiktigt tänkande för viktiga uppdrag. Vi visar att det är någon som håller i bollen, som kan svara på frågor och stå som ansvarig. Vi kan visa myndigheter och organisationer hur viktigt vi anser det är att vi går åt samma håll.
I framtiden hoppas han också på en levande dialog med LiU-medarbetare.
– Min önskan är att många ska inspireras att lyfta på luren och ringa mig om de har några funderingar, frågor eller idéer kring samverkan.

Vilka utmaningar ser du framför dig?
– Hos vissa utbildare och forskare finns fortfarande en ovilja att plocka in fler kontakter utifrån till deras arbete, för att se till att det hela tiden är samhällsmässigt relevant. Där måste vi få till stånd en attitydförändring. En sådan förändring skulle öka söktrycket på utbildningarna och visa studenter att utbildningar på LiU ger jobb. Vi måste vara på tå, konkurrenterna skapar också nya utbildningar hela tiden

Hur bra är LiU på samverkan idag?
– Ganska bra, men mycket har vi fått gratis som den enda universitetsaktören i den här regionen. Vi blir till exempel automatiskt inbjudna till en konferens om regionens järnvägsstrategi, eftersom de vill veta vad vi tycker och vilken betydelse beslut som tas kan tänkas ha för oss. Samtidigt – skulle du fråga våra 3 800 kollegor i dag om vad LiU gör när det gäller samverkan så skulle 99 av 100 se frågande ut. Det har inte varit en prioriterad fråga.


Liten akademisk ordlista kring begreppet Samverkan vid LiU :

Samverkan = Alla typer av samarbeten där den ena parten, akademin eller kringliggande samhälle, är intresserad av den andra partens bidrag i projekt eller verksamhet
Resultat = Det som svarar på problemdefinitioner i ett forskningsprojekt
Kunskap = De individuella erfarenheterna hos forskare, lärare och studenter
Nyttiggörande = Att med olika medel överföra resultat och kunskap till andra individer och organisationer, företrädesvis utanför akademin
Kommersialisering = Att mot betalning från en motpart ställa efterfrågat resultat och/eller kunskap till förfogande
Idé = En, i sammanhanget, ny relevant tanke. Behöver inte vara unik
Innovation = En ny produkt, tjänst, process, metod eller affärsidé som tagits i bruk
Upptäckt = Ett, förmodat, helt nytt resultat
Uppfinning = En ny teknisk produkt
Patent = Ensamrätt att utnyttja en uppfinning
Fundraising = Forskningsbidrag från individer eller organisationer som kan styras till forskningsområden men inte styra forskningen
Uppdrag = Av betalande uppdragsgivare styrd forskning eller utbildning

Sofia Ström Bernad
 


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-03-16