Göm menyn

”I undervisning via nätet måste studenten känna sig sedd”

Bild: Flicka med laptop. Foto: Istockphoto

Distansläget för svenska universitet har för många inneburit nya tankar på hur man på ett bra sätt undervisar när studenterna inte finns i samma rum som man själv. Några som är gamla i gamet är Tema Genus där man sedan 2012 bedrivit undervisning på distans.

-I lektioner via nätet måste man bjuda på sig själv. Skämta, använd rösten! Man behöver inte vara skådespelare för att klara det. Vad du gör, läs inte bara uppifrån och ner på ett papper. Vem som helst somnar av att lyssna på det, säger Edyta Just.   

Edyta Just har ett stort intresse för distansundervisning, eller online learning som hon kallar det. Hon både forskar om ämnet, samt praktiserar det genom att vara lärare på det distansbaserade masterprogrammet Gender studies - Intersectionality and Change.

Edyta Just poängterar att även i distansundervisning krävs ”two to tango”. Av eleverna krävs motivation, och ofta är det inget som saknas i början av studierna.

Bild: Edyta Just-Det är lärarens jobb att studenterna kan hålla kvar vid sin motivation, säger hon.

För att studenterna ska fortsätta vara motiverade måste de känna sig sedda och få en känsla av sammanhang, menar Edyta Just. För att bygga det sammanhanget låter Edyta Just sina studenter veta att hon är tillgänglig för frågor via mejl och att hon svarar så snabbt hon kan.

-Mejlen kan såklart bli en press för en lärare. Men under mina sju år som lärare på distans är det ingen elev som har missbrukat det. 

Studenterna erbjuds också sammanhang online. Dels i smågrupper som leds av en lärare, dels i grupper som består enbart av studenter. I dessa grupper får de tillfälle att reflektera, diskutera och hjälpa varandra.

-Det är roligt att se hur studenterna utvecklas. I början kan de vara ganska tysta på seminarium online, men på slutet av utbildningen diskuterar de för fullt. Som proffs.

Tystnaden som ibland uppstår kan vara jobbig, men är oundviklig, menar Edyta Just.

-Jag har skämtat om att jag ska spela in pausmusik för sådana tillfällen.

 

Till andra som nu undervisar online har hon några tips:

  1. Tydlighet. Tydliga instruktioner på vad som förväntas av studenterna. Väl synliga datum. Håll det städat och väl kategoriserat i Lisam. Samma lärare ska alltid använda samma zoom-länk.
  2. En bra kontakt mellan lärare och studenter. Låt dem veta att du bryr dig. Fråga hur de mår. Låt dem veta att du finns på mejl om de har frågor.
  3. När du håller lektioner, engagera dig och läs inte bara.
  4. Se till att alla studenter kommer till tals. Hos vissa studenter krävs att man lockar fram vad de kan.
  5. Ladda upp en ppt separat i anslutning till varje föreläsning. Då kan studenterna lätt bläddra fram och tillbaka.
  6. Ge dem grupper att tillhöra online. Då har de en tillhörighet och kan diskutera med andra studenter.

 

2020-04-15
Therese Ekstrand Amaya

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-15