Göm menyn

Gammalt hus får ny insida

Tobias Lindberg, projektledare för renoveringen av B-husetI april startar en omfattande renovering av B-huset på Campus Valla. Och för att klara det måste omkring 360 personer evakueras under den nästan två år långa renoveringstiden.

Större delen av B-huset genomgick en renovering som blev klar 2001. Efter det skulle A-korridoren, den närmast Corson, också ha renoverats men av olika skäl blev det aldrig av. Förrän nu.
- Vi ska se över värme, kyla, ventilation och även el och data, berättar Tobias Lindberg, lokalplanerare på Lokalförsörjningsavdelningen och projektledare för renoveringen. Det är ett omfattande arbete som innebär att personalen måste evakueras under tiden.

Renoveringen görs i fyra etapper och startar i norra delen av byggnaden. En etapp omfattar korridoren mellan två ingångar i två våningsplan. I varje etapp berörs omkring 90 personer. Hälften får då flytta till hus Terra, där ett våningsplan står tomt sedan tidigare evakueringar, och hälften till andra, tomma rum i A-korridoren under det halvår som varje etapp tar att färdigställa.
- Det här är ett gigantiskt pussel och en av de mest tidskrävande delarna av projektet, säger Tobias Lindberg.

Planlösningen kommer inte att förändras vid renoveringen. Man vill behålla 70-talsarkitekturen med bland annat stålbalkar och aluminiumdetaljer. Men ytskikt, mattor och armatur byts ut. Och framför allt handlar renoveringen om ventilation, värme och kyla.
- Ventilationen är inte tillfredsställande så som det är idag, säger Tobias Lindberg. Luften kommer in i ena ändan av korridoren, där är det helt okej. Men ju längre in i korridoren man kommer desto sämre blir luftflödet. Efter renoveringen blir det också möjligt att reglera värmen/kylan individuellt i varje rum, inom visst intervall, något som inte går idag.

Skylt i A-korridoren i B-husetRenoveringen kommer dock att medföra att den möblerbara ytan i rummen blir något mindre eftersom ventilation, el och data kommer att dras i en ny, 17 cm bredare fönsterbänkskanal.
B-huset är Campus Vallas näst äldsta hus och byggdes 1972, för nästan 40 år sedan. Det är utrymmeskrävande att bygga in modern ventilation i ett så pass gammalt hus.
- Och det är därför vi måste evakuera personalen, säger Tobias Lindberg.

Renoveringsplanerna har mottagits med skiftande entusiasm i B-huset. Några ska ha firat med tårta, andra ser inte behovet alls på samma sätt, förmodligen de som sitter i en ”bra” ända av korridoren. Det alla, oavsett var man sitter, kommer att få glädje av är att ljudmiljöerna i korridorer och konferensrum ses över och att efterklangstiderna minskas tack vare ljudabsorbenter och innertak.
- Det är en viktig del i sammanhanget för att skapa ett öppnare samarbetsklimat, där behovet av att stänga dörren för att få en behagligare ljudmiljö, inte ska vara ett måste, säger Tobias Lindberg.

Allmänna ytor som caféer och bibliotek berörs inte. Däremot kommer trapphusen etappvis vara avstängda, dock inte låsas av brandutrymningsskäl.
- Men det kan innebära att man kan få ta en omväg in, beroende på vart man ska under byggperioden, säger Tobias Lindberg.
Renoveringen av B-huset har varit på gång länge och ingår inte i projektet Campus LiU 2015. Kostnaden beräknas till 46 miljoner kronor och renoveringen görs av Akademiska hus. I mars 2015 ska allt vara klart.

 

Text och foto: Elisabet Wahrby

2013-02-07


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-02-07