Göm menyn

En klippa går i pension

Är det någon som kan kallas LiU:s hjärta så är det Gun Mannervik. Men efter att ha arbetat som sekreterare åt fem rektorer och två t f rektorer går hon nu i välförtjänt pension.

I dagGun Mannervik lämnar efter 29 år posten som rektors sekreterare på LiU. Men ännu har hon inte funnit svaret på frågan som hon fick på anställningsintervjun: ”vad tycker du är roligast respektive tråkigast med jobbet som sekreterare”.
– Jag delar inte in jobbet i tråkigt och roligt. Det gäller att få verksamheten att gå framåt, inte sitta och spjälka upp arbetet i delar. Allt hör till jobbet, och det gäller att hitta en lösning.

Sådan är hon Gun Mannervik. Lojal och arbetsam. Det intygar alla ”hennes” tidigare rektorer. Och att hon har trivts med sitt jobb går inte att ta miste på. Hon säger att det alltid känts roligt att gå till jobbet på morgonen.
– Det är helt fantastiskt att jobba på ett universitet där unga människor utbildar sig. Man glömmer bort att man själv blir äldre! Jag har alltid upplevt jobbet, med många kontakter inom och utom universitetet, som mycket stimulerande. Och så blir man så klart stolt när man hör om LiU-studenter som det går bra för i arbetslivet.

Trots sin långa karriär i Linköping är Gun Mannervik inte östgöte i grunden. Hon föddes i Stockholm där hon också tog studenten och gick sekreterarutbildningen. 1972 flyttade hon och hennes man till Västervik i syftet att överta en ICA-affär. Det blev det aldrig någonting av med. I stället gick flyttlasset ett år senare vidare till Linköping, där Gun Mannervik sökte ett jobb som sekreterare åt en professor i optimeringslära på MAI. Professorn var Sven Erlander, och tillsättningen blev startskottet för ett långt och givande samarbete.
Gun i arbete på 80-talet.De arbetade tillsammans i nio år på den matematiska institutionen, och när Sven Erlander 1983 blev rektor följde Gun Mannervik med som hans högra hand under de ytterligare tolv år som han satt på posten.

(Bildserien till vänster visar Gun Mannervik i arbete på sitt kontor under 80-talet, 90-talet, och slutligen dagarna innan hon slutade.)

– När Sven slutade som rektor gick han tillbaka till MAI, och Anders Flodström tog över som rektor. Jag blev kvar som sekreterare, jag kunde ju rutinerna på förvaltningen ganska bra vid det laget.

Sedan följde rektorerna som på ett pärlband. Bertil Andersson, Mille Millnert och Helen Dannetun. Gun Mannervik har även varit till oumbärlig hjälp för två tillförordnade rektorer, Christer 90-talKnuthammar och Karin Fälth-Magnusson.

Vad gör då en rektorssekreterare? Gun Mannervik berättar att det handlar mycket om att sköta det praktiska. Att boka och förbereda möten, svara i telefon, ha koll över mejl och post till rektor och boka biljetter.

– Min roll är att se till att allting flyter på och blir så smärtfritt som möjligt för rektor. Jag bokar, förbereder och stämmer av.
Ofta är det snabba puckar som gäller.
– Det är klart det blir stressigt ibland, men det är lite av charmen. Det gäller att prioritera rätt och veta vilka bollar som man ska springa på 10-talförst.

 

Under åren som gått har förutsättningarna för Gun Mannerviks arbete förbättrats genom ny teknik.
– I början på Matte hade jag en IBM-maskin med olika typkulor för att kunna skriva matematiska formler. När kopieringsmaskinerna kom kopierade man utskrifterna innan man lämnade dem till korrektur. När korrekturet kom i retur kunde man klippa och klistra och slapp att skriva om långa stycken. Med datorernas intåg blev det lätt att rätta och ändra, mobiltelefonerna och införande av e-posten innebar enorm förändring berättar Gun Mannervik.
– Plötsligt gick det mycket lättare att få tag i folk, och jag sparade mycket tid.

Nu ska det dock bli skönt att gå i pension. Egentligen skulle Gun Mannervik ha gått redan för ett år sedan, men gång på gång tillfrågad om att stanna. Senast för att Helen Dannetun skulle kunna bli varm i kläderna tillsammans med någon som kunde rutinerna utan och innan.
Wall of fame.– Men nu tar Aneth (Andersson) över som rektors sekreterare, Hon har jobbat på LiU sedan 1973, och det känns skönt och bra att lämna över till någon som redan känner universitetet, säger Gun Mannervik.

Men 38 år på LiU går inte att avsluta hur abrupt som helst. Gun har sett till att fasa ut sig själv långsamt genom att lämna mer och mer ansvar till Aneth Andersson under våren.
Den 23 mars är det dock dags för Gun Mannervik att stänga dörren till LiU för allra sista gången.

 

”Det är som att hela LiU går i pension”

Rektorerna minns sin tid med Gun Mannervik:

 

Sven ErlanderSven Erlander, 1983-1995

–Gun Mannervik och jag har samarbetat i 23 år och känt varandra i 40. Hon kom till Matematiska institutionen i början av 1970-talet från en sekreterartjänst hos professor Erik Lundberg på Handelshögskolan i Stockholm. Gun hjälpte till att bygga upp det nya ämnet optimeringslära där jag blivit professor 1971. Hon utvecklade snabbt en dold talang; att skriva matematisk text på skrivmaskin. Det var före datorernas inträde på scenen. Hon ställde alltid upp och löste uppgifterna med ett glatt humör även om det ibland blev hektiskt när för sent inlämnade manus till tentor skulle skrivas ut och forskningsrapporter i växande mängd skulle färdigställas. Gun bidrog till en god stämning inom ämnet, bland doktoranderna och bland våra många gäster från olika håll i världen.
Mot slutet av 1970-talet blev jag dekan för LiTH och det blev mer att hålla reda på för Gun.
Hon var optimeringslära trogen tills hon som min sekreterare följde efter mig till rektorskansliet när jag blivit rektor. Där blev det inte så mycket matematisk text men däremot höga krav på noggrannhet. Gun skaffade sig snabbt en stor kunskap om universitet, dess organisation och personal liksom universitetets kontaktytor med regering, riksdag och omvärlden i övrigt. Hennes kunskaper och snabbhet var ovärderliga för mig i rektorsarbetet. Alla ärenden och handlingar hamnade i ”rektorspärmar”, där allting fanns registrerat och lätt tillgängligt. 

 

Anders FlodströmAnders Flodström, 1996-1999

(Har ej gått att nå för en kommentar.)

 

 

 

  

Christer KnuthammarChrister Knuthammar, 1999, tf rektor

– Att i kärnfulla och kortfattade ordalag uttrycka vad det inneburit för mig och de verksamheter där jag medverkat, att få samspela med Gun Mannervik är knappast enkelt men här följer ett försök: På ett fast, kompetent, konstruktivt, flinkt, tålmodigt, humoristiskt och vänligt vis har hon, alltid utan att spara sig själv, bistått i allsköns skilda sammanhang. För att summera vad Guns insatser har betytt för min omvärld och mig väljer jag att återge Riksbankens devis, ännu läsbar på vår femhundrakronorssedel: Hinc robur et securitas = Härav styrka och säkerhet

 

Bertil AnderssonBertil Andersson, 1999-2003

– Jag hörde på BBC nyheterna i Singapore att Gun Mannervik går i pension. Hur kan detta vara möjligt? Det är som om hela Linköpings universitet går i pension. Gun har klarat av fem rektorer på raken, det måste vara ett svenskt rekord. När det gäller Gun och hennes rektorer kan man naturligtvis fråga sig vem som har jobbat för vem. Hon har alltid haft total koll även om rektorerna glömt bort agendan eller varit ute och valsat i bygden.

Av alla de personer och personligheter jag har haft förmånen att arbeta med i Sverige eller utomlands är och förblir Gun nummer ett, ohotad på den Anderssonska Tio i Topp-listan.

Gun är fantastiskt kompetent, men också enormt trevlig. Det är helt enkelt kul att jobba med henne. Jag har uppskattat att vi hållit kontakten efter det att jag lämnade Östgötaslätten och Sveriges bästa universitet och hoppas det också blir fallet när du nu planerar att bli smålänning.”

 

Mille MilnertMille Millnert, 2003-2011

– Gun är en fantastisk människa som gjorde arbetet som rektor både lättare och roligare. Hon var alltid både tjänstvillig och glad samtidigt som hon var en mycket effektiv portvakt. Det blir tufft för framtida rektorer för LiU att klarar sig utan Gun.

 

 

 

Karin Fälth-MagnussonKarin Fälth-Magnusson, tf rektor febr 2011 – juni 2011

– När jag fick det hedersamma uppdraget att gå in som t f rektor efter Mille Millnert kändes det ganska nervöst – ”men Gun finns ju alltid, hon vet allt!”. För mig representerar Gun professionalitet och integritet, två egenskaper jag värderar mycket högt. Hon är också generös med att dela med sig av sin kunskap – det ser jag bland annat nu när hon skolar in sin efterträdare, Aneth Andersson.

Gun har stått bakom varje rektor, denna späda kvinna med själslig styrka som Stålmannen – och sett till att rektors arbetsdag blivit lite trevligare!

 

Helen DannetunHelen Dannetun, 1 juli 2011-

– Uppdraget som rektor är omfattande och som ny är det mycket nytt att lära. Linköpings universitet har i det fallet kunnat erbjuda det förnämsta stödet och den bästa av utbildningar; ”Gun Mannerviks support med integrerad rektorsutbildning”. Bättre resurs går inte att få. Gun har bland annat utvecklat ett sinnrikt kalendersystem med bilagda handlingar och hon kan sortera i den stora floden av inkommande propåer, post och mail. Hon ser till att inget tappas och att ingen glöms. Hon får varje besökare att känna sig välkommen, medan hon samtidigt kan vara en mycket bestämd vakthund.

Som ny rektor är jag obeskrivligt glad över att Gun funnits kvar för att installera och initiera även mig. TACK Gun!

 


  Vid promotionen.Gun Mannervik träffade nästan alla "sina" rektorer på samma gång under promotionen 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto gruppbild: Magnus Johansson

Text: Sofia Ström Bernad


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-03-23