Göm menyn

Bilda är bästa teamet

Bild: Bilda V-gänget vid prisutdelningen på Chefsdagen. Foto: Magnus Johansson

 

För elfte gången delades priset för gott ledarskap ut vid den årliga chefsdagen. Samtidigt delades för första gången priset för bästa grupp/team ut. Och det gick till gänget i Bilda V.

V:et i Bilda V ska utläsas som en romersk femma. Det står för de fyra fakulteterna + en representant från studentavdelningen = fem. Bilda-projektet har funnits länge, storleken har varierat, deltagare har kommit och gått. Den som varit med längst är Inger Lindell, koordinator på Filfak som hellre kallar sig utbildningsintendent eftersom hon tycker det säger mer om vad hon faktiskt gör. Inger var med redan på den tiden då den inte fanns någon databas alls, bara pappersdokument.
- När Tekfak utvecklade sin kursdatabas, och använd den ett tag, köpte Filfak in sig på den och sen följde Utbildningsvetenskap och Medfak efter. Vi var ett förvaltningsråd som arbetade tillsammans, det var så allt började, minns Inger Lindell.

När kursdatabasen började bli för gammal och servicen för den låg på ett externt dataföretag vars avtal med LiU löpte ut, började förvaltningsrådet bli riktigt skraja – vad händer om den slutar fungera?

Efter att ha åkt runt och tittat på andra kursdatabaser och konstaterat att det skulle bli för mycket arbete att bygga om dem tog Systemägarstyrelsen (SÄG) 2013/2014 beslut om att bygga en egen kursdatabas – Bilda.
- Vi visste från början att om vi ska ha ett, gemensamt system så måste vi samarbeta, säger Inger Lindell. Fakulteterna är olika men målet har hela tiden varit detsamma. Man får ta och ge. Vi har lärt av varandra och på köpet fått stor förståelse för varandras verksamheter.

Nu är Bilda V i något slags mellanläge mellan projekt och förvaltning. Systemet är i drift men utvecklas hela tiden. Andra och nya system, som ska kommunicera med Bilda, tillkommer. Nu senast Ladok och kursvärderingssystemet Evaliuate.

Vad är speciellt med ert sätt att arbeta?
- Generellt tycker jag att de flesta samarbetar bättre nu förtiden, säger Inger Lindell. Känslan av att vi är LiU – inte olika fakulteter – den känslan har stärkts. Och det har inget med Bilda att göra. Vi har också haft stort stöd av kanslichefsgruppen, alltid kunna gå till dem med frågor och problem. Det har varit positivt för Bilda.

Vilka är dina råd för ett bra samarbete?
- Man måste utgå från det man ska göra, ha tydliga direktiv för uppdraget och en tydlig tidplan. Alla måste vara medvetna om vad man ska göra – då kommer man i mål. Och då blir också det här med personkemi mindre viktig, säger Inger Lindell.

Deltagare i gruppen har kommit och gått. Men det är viktigt att hitta personer som passar.

- Framför allt de som kan fakultetens utbildningar och är intresserade av de här sakerna, säger Inger Lindell. Man måste kunna jämka och inte ha med sig massa prestige. Ofta blir det en naturlig ledare i gruppen om man inte formellt utser någon. Det ger sig ganska snart vem som tar ledarrollen.

I motiveringen till priset står att ert arbetssätt bidragit till effektivisering. På vilket sätt?
- Man kommer till målet mycket fortare om man arbetar bra tillsammans. Och system är bra – man kan inte leva utan dem. Med system blir arbetet effektivare.

Kom det här priset som en total överraskning?
- Jag visste om det lite i förväg, men jag fick lura dit resten av gruppen. Vi brukar aldrig vara i Norrköping annars. Men när vi satt där och rektor började prata om priset såg jag att några i gruppen började snegla på varandra och förstod.

Prissumman är på 50 000 kronor och ska användas till ”fortsatt utveckling av gruppen/teamet, dess inre samarbete och exempelvis dess samarbeten utanför gruppen”. Vad ska ni göra?
- Det här var den svåraste nöten att knäcka. Det finns lite tankar men vi får se.

 

Teamet Bilda V består av:

  • Kia Ölvander, tekfak
  • Helena Rosander Johansson, tekfak
  • Julia Fasth Sahlin, medfak
  • Karin Strand, medfak
  • Helna Öström Haugen, utbildningsvetenskap
  • Helena Loborg, utbildningsvetenskap
  • Kerstin Karlsson, filfak
  • Suzana Pargan, filfak
  • Inger Lindell, filfak
  • Jessica Fredsberg, UF, studentavdelningen

 

Juryns motivering till priset: Gruppens arbetssätt har bidragit till en effektivisering, har medfört att LiU:s fakulteter fått en större förståelse för varandras förutsättningar och har starkt bidragit till skapandet av ett gemensamt system som underlättar för till exempel institutionerna.

 

Text: Elisabet Wahrby
Foto: Magnus Johansson
2018-12-20

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-12-20