Göm menyn

Allt går att sälja med mördande reklam

Bild: Reklamskyltar för pizzaföretag

För några veckor sedan såg Corson ut såhär, ett pizzaföretag hade hårdsatsat med reklamskyltar i marken och klistermärken på pylonerna. Men får vem som helst göra reklam på campus hur som helst?

Nej, det får man inte. Just i det här fallet blev pizzaföretaget ålagda av Akademiska Hus att ta bort sin reklam inom 24 timmar och återställa pylonerna i det skick de var innan. Annars skulle företaget debiteras en kostnad.

Bild: Reklamskyltar för pizzaföretagMarken på Campus Valla ägs av Akademiska Hus. Juridiskt sett handlar det alltså om privat mark. Undantaget är Corson, här har kommunen ett servitut eftersom stråket är en passage för alla som går och cyklar genom Campus Valla. Corson är allmän väg och samma regler gäller som för kommunen i övrigt.

På Lokalförsörjningsenheten är man flitigt uppvaktad av externa företag som ser universitetets studenter och anställda som målgrupp för sin marknadsföring.
- Vi får säkert två, tre förfrågningar i veckan från företag som på olika sätt vill göra reklam eller marknadsföra sig på campusområdet, säger Tobias Lindberg. Men det är bara LUST-godkända studentföreningar som kan boka in sig och göra reklam på universitetet. För externa företag finns en särskild ”företagshörna” i Kårallen.

För företagshörnan ansvarar Annika Samuelsson, fastighetsansvarig på Kårservice.
- Företag som vill göra reklam på universitetet är välkomna till vår företagshörna. Det handlar om ungefär ett företag i veckan och det är alla möjliga olika företag. Hyran tillfaller Kårservice.

Kårservice ansvarar också för Blå havet. Här får studentföreningar lov att marknadsföra sin verksamhet.
- Ibland är de sponsrade och då kan sponsorföretaget också vara där. Men fokus ska ligga på studentföreningen, inte på sponsorn, säger Annika Samuelsson. Ibland dyker det upp företag eller personer som står och gör reklam utanför Kårallen, dem ber vi flytta på sig. Det är vårt ansvar att hålla ordning på den här ytan.

Carlsons Bbq i C-huset säljer reklamplats till företag på sina meny-skärmar. Får de göra det?
- Det är okej, säger Annika Samuelsson. Så länge reklamsäljaren inte ger sken av att det handlar om LiU:s stora skärmar i C-huset. Vissa som köpt reklamplats här har fått den uppfattningen.

Bild: Reklam på digitalskärmIbland händer det att man träffar på människor som står på campus och delar ut varuprover eller give aways. Är det tillåtet?
- Tveksamt, säger Annika Samuelsson. Man delar sannolikt inte ut saker av välvilja utan syftet är ju att göra reklam.

Vad tycker du att man ska göra om man ser någon otillåten reklam eller marknadsföring?
- Marken är som sagt privat, den ägs av Akademiska Hus. Jag tycker i så fall att man ska kontakta Akademiska Hus. 

 

Text och bild: Elisabet Wahrby
2017-05-19

 


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-19