Göm menyn

Polopoly

Den 15 februari 2017 lanserade LiU en ny extern webb. Den nya webbplatsen är byggd i publiceringsverktyget Sitecore. Polopoly används fortsättningsvis för intern kommunikation för anställda via Insidan och för studenter via Studentwebben. 

​Informationen som finns om Polopoly är gammal och gällde då Polopoly användes för LiU:s webb, både intern och extern. Webbenheten arbetar under våren 2018 med att uppdatera innehåll så att informationen bättre stämmer överens med vad som gäller för interna sidor.

Arbetssätt i Polopoly

Grundläggande är att Polopoly (som många andra liknande verktyg) separerar innehåll och layout. Som användare av systemet arbetar man med befintliga mallar. Förhoppningsvis innebär detta att du som användare får mer tid till att underhålla informationen på dina interna sidor. Informationen är ju det viktiga, det som gör att besökarna av våra interna sidor överhuvudtaget går till en viss sida.

Genom att förlägga all layout till mallar kan ändringar i utseendet slå igenom över stora delar av vår interna webb genom en begränsad arbetsinsats. Det är inte bara externt det är viktigt med en enhetlig webbdesign utan även att för våra medarbetare och studenter visa en mer enhetlig intern profil.

Versionshantering

Alla sidor som skapas genom Polopoly versionshanteras. Detta innebär att du som användare själv kan välja att återställa en viss sida som den såg ut för t.ex. en vecka sedan. Mycket praktiskt om man t.ex. råkat ta bort lite för mycket text från en sida.

Tillgänglighet - WAI

Numera är allt innehåll i Polopoly internt men i många fall ändå publikt. Det är fortsatt viktigt att våra interna webbsidor så tillgängliga som möjligt genom att strukturera dem på rätt sätt (och med rätt teknik) för att t.ex. webbläsare med talsyntes skall fungera tillfredsställande. En standard för tillgänglighet är Web Accessibility Initiative (WAI). Som myndighet kan vi förvänta oss lagkrav på att vi följer WAI. Genom arbete med mallar på det sätt som sker i Polopoly kommer det räcka med att mallkonstruktörerna tar hänsyn till detta. 

Funktionalitet anpassad för LiU

LiU har utvecklat ett antal olika funktioner som inte finns med i det man får från Polopoly. Bland funktionerna som utvecklas finns t.ex.  användar- och grupplistor i olika former, bokningshanterare och en webbproxyfunktion (för att hämta in externa webbsidor i Polopoly).

 

support

Arbetar du i Polopoly och behöver hjälp? Kontakta då LiU-IT:s kundcenter via e-post helpdesk@it.liu.se eller på telefon 013-28 2828.

Utbildning

Utbildning i Polopoly har tidigare givits av IT-avdelningen men har nu upphört då Polopoly ska fasas ut. Information om IT-utbildningar.

Behörigheter

För att få behörighet i Polopoly inom Universitetsförvaltningen och högsta behörigheter på institutioner och fakultetskanslier och vissa enheter kontaktas den centrala webmasterfunktionen på webmaster@liu.se

För mer information om behörigheter läs mer på sidan "Kontakt och support". Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-13