Göm menyn

Webmaster LiU

På Webb- och medialabbenheten, som är en del av Kommunikations- och marknadsavdelningen, arbetar en webbchef och fyra centrala webmasters. Vi har olika ansvarsområden men vi arbetar alla i olika grad med support till webbredaktörer i både Sitecore och Polopoly. Vår enhet har också ca 20 kommunikatörer anställda varav de flesta är kommunikatörskonsulter utplacerade på en institution, fakultet eller annan enhet.

Du är välkommen att höra av dig till oss med frågor, synpunkter och idéer på vår funktionsadress webmaster@liu.se. Det går också bra att ringa någon av oss.

Webb- och medialabbenheten har uppdraget att leda arbetet med webbutveckling, webbstrategi, koncept och riktlinjer för Linköpings universitets webbplatser. Webb- och medialabbenheten arbetar kontinuerligt med omvärldsanalys, utveckling av design och CMS samt att webben har en sammanhållen informationsarkitektur. Vi skapar förutsättningar, och arbetar tillsammans med våra webbredaktörer, för att vår webb och dess innehåll är målgruppsanpassat och följer tillgänglighetskrav, lagar och förordningar.

Våra huvudområden:
•    Underlag för strategiska beslut kring LiU:s webb, webbstrategi, riktlinjer.
•    Design, funktionalitet och innehållsarkitektur.
•    Analys, utveckling och förvaltning.
•    Användarstöd och support för CMS (Sitecore och Polopoly) och andra funktioner t.ex. kalendarium.
•    Utbildning och kompetensutveckling för webbredaktörer
•    Ledning, guidning och support av webbredaktörer i arbetet med innehållsproduktion.
•    Förvaltning av sökfunktion, göra webbens innehåll sökbart och förbättra sökupplevelsen hos våra besökare på liu.se.
•    Omvärldsanalys.

Webb- och medialabbenheten samarbetar tillsammans med många andra enheter och med våra webbredaktörer i syfte att stärka universitetets profil, värna dess trovärdighet och bidra till att dess strategiska mål nås. På så sätt arbetar vi aktivt med att bygga, vårda och utveckla universitetets varumärke. Verksamheten omfattar olika webb- och profileringsaktiviteter riktade mot såväl nationella som internationella målgrupper.

Vi som arbetar centralt på Webb- och medialabbenheten

Anna Björk, webbchef
anna.bjork@liu.se
013-28 5880

Webmastrar

Sussanne A. Larsson, webmaster, ansvarar för webborganisation, utbildning och för processen kring innehållsproduktion.
sussanne.larsson@liu.se 
013-28 4750

Charlotta Wångblad, webmaster, ansvarar för kravställning i utvecklingsarbetet med Sitecore, prioritering av funktioner samt med olika integrationer.
charlotta.wangblad@liu.se
013-28 4420

Fredrik Ivarsson, webmaster, ansvarar för sökfunktionen, design samt tillgänglighetsanpassning för externwebb. Är kontaktperson i alla Polopolyfrågor och ansvarar för support av Polopoly.

fredrik.ivarsson@liu.se
​013-28 2764

Andreas Engmark, webmaster, ansvarar för analys och uppföljning, insamling av medarbetarbilder som ska i Min IT samt bloggverktyg
andreas.engmark@liu.se 
​013-28 2879

 


Kommunikations- och marknadsavdelningens interna sida


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21