Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Redaktörsgränssnittet

Redaktörsgränssnittet består av tre delar.

Högst upp, på hela bredden och grön backgrund finns ett fält för meddelande och inställningar.

Under finns två fält. Till vänster ett fält med ett innehållsträd och en sökfunktion under det. Till höger arbetsfältet, där du kan arbeta med artiklar och avdelningar.


Polopolys redigeringsgränsnittet huvudbild


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-13