Göm menyn

Sökfunktionen

Sökfunktionen finns under fliken Sök neråt efter strukturträdet. Det finns flera alternativ:

  • Standard
  • Advanced/Avancerat
  • From article/Från artikel

Mest andvändbar är Advanced/Avancerad:

  • Advanced- Recently changed ger bra resultat när man har nyss arbetat med artikeln/avdelningen man söker
  • Advanced –Template är bra när man söker på äldre material.

Standard search

Under Standard sök kan du skriva ett eller flera sökord. Den söker till viss mån i artikelns/avdelningens innehåll.

Sökningen får inte börja med *, ? eller -

* kan användas som ersättning för ett eller flera tecken i ett ord
? kan användas som ersättning för ett tecken i ett ord
- för att exkludera ett ord, placeras före ordet som ska exkluderas

Under Settings/Sökinställningar kan du avgränsa din sökning till exvis när artikeln sparades och/eller om det var du eller någon annan som sparade den.

Om du inte får någon träff så kan det bero på att den förväljer att söka på de som är ändrade idag. Ändra under Settings/Sökinställningar och Tidpunkt för senaste ändring.

Vidare kan du välja vilket typ av innehåll du söker under Templates: markera Templates och vilken mall du vill. Du kan också välja hur träffarna ska sorteras.

Om ni har katagoriserat era dokument/artiklar så kan man filtrerar även på det under Kategorier

Atrandard sök
 

Advanced search

Under Advanced Search finns tre alternativ:

  • Recently changed
  • Template
  • Locked

Recently changed

Där kan du välja typ av innehåll, när ungefär det sparades, vem som sparade. Perfekt när du inte vet hur du döpte din artikel eller avdelning. Klicka på Refresh och du får en lista över t.ex. vilka artiklar du sparade den senaste timmen.

Advanced search, recently changed
 

Template

Där kan du kombinera olika parametrar för att göra en så precis sökning som möjligt. Du kan kombinera följande:

Innehålllstyp: vilken typ av artikel resp avdelning det var
Namnet: under vilken period innehållet sparades
Id-nr – om du skulle råka veta, vlket är föga troligt i de flesta fall.

Klicka på Search och du får en begränsad träfflista där du förhoppningsvis hittar vad du söker

Advanced search, Templates
 

Locked

Under locked hittar du låsta artiklar och avdelningar. Välj innehållstyp och vem som har låst dem.

Du kan markera valfri antal artiklar/avd och locka av dem.

Advanced search, locked
 

From article/Från artikel

Det är oklart vad denna är till för just nu, den har samma beteende som Standard.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-13