Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Publicering

I Polopoly kan man skapa olika typer av objekt i form av avdelningar, artiklar och filer (en speciell typ av artikel eg.) och koppla ihop dessa i en trädstruktur. Denna trädstruktur beskriver var något är publicerat. Om man klipper av en gren i trädet (avpublicerar) så ska hela den grenen avpubliceras.

Nu är det så att en avdelning eller en artikel kan vara publicerad på flera ställen (korspublicering). T.ex. kan en artikel vara inlagd i flera avdelningar eller en fil i flera artiklar. Om man då avpublicerar den på ett ställe så kan den fortfarande vara publicerad på ett annat ställe och därmed fortsätta vara publicerad. Under Inställningar/Referenser från andra avdelningar & artiklar så kan du se var den är publicerad.

Det innebär att en avdelning eller artikel är publicerad om den ligger i minst en innehållslista i en annan avdelning vilken också är publicerad.

En fil, bild eller underkatalog är publicerad om den ligger i minst en publicerad artikels "Filer och bilder"-lista eller i en publicerad underkatalog.

Överkryssad ikon

När en fil, bild, underkatalog, artikel eller avdelning inte är publicerad så har den en överkryssad ikon. Detta för att det tydligt ska visas i gränssnittet att den inte kommer visas. 

Ej publicerade objekt

Om något inte är publicerat så ska den informationen aldrig visas för en besökare. Oavsett om denna loggat in eller ej. Informationen ska bara vara åtkomlig i redigeringsgränsnittet. Notera dock att andra personer kan publicera objekt som du en gång avpublicerat.

Återpublicera ett avpublicerat objekt

När man återpublicerar ett tidigare avpublicerat objekt så är objektet fortfarande avpublicerat innan man sparat avdelningen/artikeln det ska vara publicerat i. Därefter kan det ta någon sekund innan objektet får rätt status (pga hur det tekissk fungerar, se Växla publicerings-status nedan). Detta innebär att när du listar innehållet i avdelningen så kommer objektet visas med en kryssad ikon. För att det ska uppdateras hur det visas för dig så behöver du desvärre stänga fliken med avdelningen och öppna den på nytt.

Växla publicerings-status

Lite mer teknisk information.

Det finns en process i systemet som regelbundet körs och som då går igenom objekt och försöker sätta rätt publiceringsstatus. Den processen har en kö med objekt som den ska kontrollera status på.

Anledningen till att det finns en sådan process och att det inte sker omedelbart när du sparar objekt är att det ska gå snabbt att t.ex. spara något som innebär att en massa andra objekt kommer växla status. T.ex. när du publicerar/avpublicerar en hel avdelning med massor med objekt under.  Det kan även vara så att någon annan håller på att redigera objekt som kommer växla status och då måste de kontrolleras vid ett senare tillfälle när de redigerats färdigt.

När en redaktör redigerat ett objekt och sparat så läggs det till i kön. Om man lagt till eller tagit bort några objekt i innehållslistan så läggs även dessa till i kön.

Processen som växlar status går igenom kön och vid behov så växlar den status på objekt. Om ett objekt växlar status så kontrolleras även de objekt som är publicerade i det objektet (genom att de också placeras i kön).

När man som redaktör skapat en ny artikel/avdelning så gör man detta i två steg. Först sparar man det och sedan infogar man det på en position i en avdelning. Efter första steget så är ju objektet egentligen inte publicerat, utan det är först efter andra steget det blir publicerat. Pga detta så har vi gjort så att om man skapat något nytt så lägger vi in en fördröjning innan det ska kontrolleras. Om man däremot väntar länge innan man fullföljer publiceringen så kan man få en ikon som är överkryssad i innehållslistan. Detta beror på att man infogat den och tittar på listan innan den hunnit kontrollerats av processen en andra gång då den blivit publicerad. Om man stänger avdelningen och öppnar den på nytt så får man rätt ikon.

Ögat

Ögats funktion är enbart att styra om ett objekt ska listas i menyn eller ej. Den styr inte om någon är publicerat.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-07-06