Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Behörigheter

För att styra vilka som har rätt att på olika sätt redigera i systemet så delar man ut behörigheter. Behörigheter ärvs nedåt i sturkturen, från avdelning till underavdelning och vidare ner till artikel. Man kan lägga till mer behörigheter ju längre ner i strukturen man kommer.

Behörighetsträd - arvOm vi i exemplet till höger har satt följande behörigheter:

  1. Alla får läsa sidorna
  2. Person A får skriva i avdelningar och artiklar
  3. Person B från skriva i avdelningar och artiklar

Så betyder det att:

  • i Avdelning 2 så får: alla läsa dem och person A skriva
  • I Avdelning 3 så får: alla läsa dem och person A och B skriva

För att se vilken behörigheter som gäller på en artikel eller avdelning så trycker man på:

  • knappen Properties/Egenskaper och sedan
  • fliken Permission/Behörigheter

Normalt så ärver en artikel behörigheter från samma avdelning som den är publicerad i men man kan ställa om så den ärver behörigheter från en annan avdelning. Se exempel på Skydda avdelning eller artikel.

Det finns ett undantag mot regeln att alla behörigheter ärvs nedåt och det är för behörigheten att redigera behörigheter som är lokal för varje avdelning eller artikel.

Olika typer av behörigheter

Det finns behörigher för olika typer av objekt (varav Avdelning och Artikel är de mest intressanta). På var och en av dessa så finns det olika saker man kan få göra och där är de mest  intressanta behörigheterna är Läsa/Read och Skriva/Write. Läs-behörigheten påverkar både rätten att läsa den i redigeringsgränssnittet och att få se den på webben. (Till skillnad mot i polopoly version 8 där det är olika).

Behörighetstabell/ACL Access Control List

På varje avdelning och artikel kan man ha en lista i vilken man markerar vilka som ska få mer behörigheter och vad de ska få. Den kallas för Behörighetstabell/ACL (Access Control List).

Anställda och studenter

Alla anställda får automatiskt ett konto i polopoly och möjlighet att logga in i redigeringsgränssnittet. Där kan de redigera sidor om de fått behörigheter. Se kontakt och support nedan för att se vem som delar ut behörigheter.

Studenter får automatiskt ett konto men de får inte automatiskt behörigheten att se redigeringsgränssnittet. Det måste vi centralt slå på, på de studenter som ni vi ta hjälp av som t.ex. kursassistenter som ska redigera sidor. Observera att det fortfarande är ni som ger dem behörigheter att redigera sidor, centralt ger vi dem bara möjligheten att komma in över huvud taget.

Mer information om hur du jobbar med behörigheter

Se även

Grupper

 


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-05-21