Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Artiklar

Artikel är beteckningen för en grundläggande informationsenhet eller informationsmängd som hanteras av Polopoly. Med artikel menas vanligtvis en sida med text och ibland även med bild (begreppet artikel kommer historiskt från tidningsvärlden), men en artikel kan också bestå av en film eller ett diskussionsforum eller något annat.

De artiklar som går att skapa i Polopoly är:

  • Blockartikel / Block article - "Standardartikel"
  • Filarkiv / File archive - Används för att ladda upp filer i.
  • Anmälnings- och bokningslistor - T.ex. när studenter ska anmäla sig till en laboration eller anställda ska boka lönesamtal.
  • Meny-artiklar - Används för att visa saker i menyn. Finns i tre varianter länk, rubrik och avdelare
  • Diskussionsforum - Låt användarna diskutera olika saker på webben
  • Formulär - För att låta besökarna skicka in information

Det finns även en speciell typ av artiklar som vi använder för filer, bilder och underkataloger.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-01-22