Göm menyn

Formulär

En ny typ av formulär infördes under 2012. Det är den som är beskriven här.

Innan du skapar ett formulär

Du behöver fundera på vilka data du vill få in från dina besökare och om du vill dela upp dem. T.ex. så kanske du vill få in en adress men få den  uppdelad i olika element, gatuadress, postort etc. Då behöver du lägg upp ett fält för var och en av dessa.

Fundera på vad du ska göra med den information du kommer få in. Vill du få det de skriver direkt i e-postbrev eller vill du kunna gå in i systemet och få ut en lista med alla hitils inmatade data. Det finns två alternativ: Lagra i databas eller Skicka som e-post.

Skapa formulär

Gå till avdelningen där du vill ha ditt formulär. Under fliken Innehåll så väljer du Artikel och Formulär under Skapa och trycker på knappen Skapa.

Fyll i namn på artikeln under fliken Namn.

Gå sedan till fliken Formulär där du kan lägga upp de fält du vill ha i ditt formulär.

Se Fälttyper

Klicka sedan på Spara och infoga och välj var i innehållslistan formuläret ska ligga.

Om du vill att den ska listas i menyn så måste du även trycka på ögat så det öppnas.

Hantera data som besökare skickar in

Under fliken Inskickade data kan välja hur den ska hantera de data som skickas in.

Skicka som e-post

Du fyller i epostadress till de personer som informationen ska skickas till. Du kan även fylla i namnet på mottagarna för att det ska se bättre ut i breven som kommer.

Lagra i databas

 

Inmatad information sparas tillsammans med artikeln.

Du kan här se vilken information som matats in och exportera den i ett filformat som många andra program förstår (CSV - kommaseparerade värden). Det finns två varianter eftersom den svenska versionen av Excel bara förstår en variant av formatet (semikolonseparerade värden).

Se Exportera data

Det finns även möjlighet att låsa formuläret om du t.ex. hade en sista dag då besökare fick skicka in information men att du ändå vill visa sidan.

Du kan även presentera en del av den inmatade informationen för besökare. T.ex. så kan du visa Namn och Universitet/Företag på anmälda om det är en konferens som du tar in anmälningar till. Detta gör man genom att lägga till en block som inkluderar en annan artikel och välja 'Formulärdata' i dropdown listan för den blocken. Sedan klistrar man in formuläret och väljer vilka fält man vill visa.

Om du bara vill tillåta ett visst antal poster att skickas in så kan du ställa in detta. T.ex. om du har max 200 platser i en sal till en konferens eller något annat.


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-10