Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Fälttyper

På alla fält (som ta indata) får man ange titel. Det är den text som besökaren ser ovanför just den inmatningsrutan.

På flera av fälttyperna kan man ange att de ska vara obligatoriska. Dvs om besökaren ska tvingas fylla i  något/välja något för att få skicka in formuläret. Om ett fält är tvingande så lägger den på en * (asterisk) på namnet för besökaren.

Visa text

För att visa, text, bilder, länkar etc för besökaren. Påverkar inte i övrigt formuläret.

Textfält

Text field

En enkel textinmatningsruta på en rad. Finns i tre olika varianter där då kan påverka vilken typ av data som accepteras av systemet när besökaren ska mata in information:

  • Text - vad som helt
  • E-post - endast något som vid en enkel kontroll ser ut att vara en epostadress. (den kontrollerar inte om den faktiskt fungerar).
  • Nummer - En enkel siffra. T.ex. "3" eller "128"

Du kan ange om den ska vara Obligatorisk, dvs om besökaren ska tvingas att fylla i något i fältet för att få skicka in formuläret.

Du kan välja Bredd och det är är bredden på fältet som visas för besökare. Den styr inte hur mycket data som får matas in eller som accepteras av systemet. Man kan mata in mer information.

Stort textfält

Text area

En större textinmatningsruta som visar flera rader.

Du kan ange om den ska vara Obligatorisk, dvs om besökaren ska tvingas att fylla i något i fältet för att få skicka in formuläret.

Du kan ange Höjd och Bredd på rutan. De inställningarna styr inte hur mycket data som får matas in eller som accepteras av systemet, man kan mata in mer.

Flervalsfält

Här får du ange att antal olika alternativ och låta besökaren välja mellan dessa.

Den innehåller tre olika varianter av väljare:

Rullgardningsmeny - där besäkaren får välja ett alternativ av de man specificerat.

Select

Radioknappar - Besökaren får välja en av dessa

 Radio

Kryssrutor - Besökaren kan välja, ingen, en eller flera av dessa.

 Checkbox

Tidsstämpel

Ingenting visas för besökaren. Den ser till att spara en datum och tidsstämpel för när besökaren skickade in data så du kan se den i efterhand.

Gruppera fält - börja och sluta

Grupp

När du vill gruppera fält tillsammans så kan du lägga en Gruppera fält - börja före och en Gruppera fält - sluta efter.

 


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-05-21