Göm menyn

Universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet

Universitetsstyrelsen ansvarar inför regeringen för att universitetets uppgifter fullgörs. Närmast under styrelsen svara rektor för ledningen av verksamheten. Universitetsstyrelsen och rektor ska enligt myndighetsförordningense till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU).

 

Kåkenhus

 

Sammanträdestider

2021 (plats är preliminär)

18 augusti 9.30-9.30, 

digitalt via Zoom

9 september 9.30-14.00, digitalt via Zoom

21 oktober 9:00 -15.00, Tvärsnittet, Campus Norrköping

8 december 9.30-14.00, Studenthuset, Campus Valla


2022 (plats är preliminär)

16 februari 9.30-14.00, Studenthuset, Campus Valla

26-27 april 9.30--13.00 (internat) 

8 juni 9.30-14.00,  Studenthuset, Campus Valla

13 september 9.30-14.00, Tidlösa, Campus US

25 oktober 9:00 -15.00, Tvärsnittet, Campus Norrköping

7 december 9.30-14.00, Studenthuset, Campus Valla


Universitetsstyrelsens sekreterare

Jenny Ljung
Linköpings universitet
581 83 Linköping
 

013-28 16 42
jenny.ljung@liu.se

 


Sidansvarig: jenny.ljung@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-17