Göm menyn

Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen

Lärarna vid Linköpings universitet är representerade med tre ledamöter i universitetsstyrelsen. Mandatperioden för nuvarande ledamöterna Magnus Berggren, Elin Wihlborg och Birgitta Öberg löper ut den 31 december 2019.

Det aktuella valet av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen genomförs under perioden 22 november - 2 december genom ett elektroniskt valförfarande och avser mandatperioden 2020-01-01--2022-12-31Röstberättigade i valet är alla som har en läraranställning om minst 40%, 30 dagar innan valet. Bestämmelser om val återfinns i beslutet Bestämmelser om val till vissa styrelser samt val av dekan och prodekan vid Linköpings universitet (dnr LiU-2017-01009).

Valresultat 

I det genomförda valet av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen får följande personer flest röster:

Professor Elin Wihlborg, IEI

Professor Markus Heilig, IKE

Professor Mats Fahlman, ITN

 

Läs protokollet

Valresultatet är även anslaget på Linköpings universitets officiella anslagstavla. Sista dagen för anmärkning mot resultatet är den 13 december.

Läs beslutet om fastställande av valresultatet

Valberedning och valberedningens förslag

Valberedningen består av dekanerna Karin Axelsson, Filosofiska fakulteten, Ulf Nilsson, Tekniska fakulteten, Jörgen Nissen, Utbildningsvetenskap och Johan D. Söderholm, Medicinska fakulteten.

Valberedningens förslag till nya lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen:

  • Professor Elin Wihlborg, IEI
  • Professor Markus Heilig, IKE
  • Professor Mats Fahlman, ITN

Beslut

Beslut fattade i ärendet:

Tidsplan

21 okt - 4 nov  Röstlängderna granskas på institutionerna

6 - 8 nov          Röstlängderna finns för allmän granskning hos rektors sekreterare

11 nov             Röstlängderna fastställs av rektor

22 nov -2 dec Val

5 dec               Röstsammanräkningen anslås

13 dec             Sista dag för anmärkning mot valresultatet

16 dec             Rektor fastställer valresultatet

Kontakt

Frågor kan ställas till universitetsstyrelsens sekreterare Jenny Ljung, jenny.ljung@liu.se.

 

 


Sidansvarig: jenny.ljung@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-18