Göm menyn

Universitetsförvaltningen

Universitetsförvaltningen (förkortas internt ofta UF) ger stöd i universitetets huvudprocesser utbildning, forskning och samverkan. Ett modernt, professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd är en förutsättning för att nå LiU:s strategiska mål.

Via Insidans meny hittar du som är LiU-medarbetare information om det stöd Universitetsförvaltningen ger. 

Information och kontaktuppgifter till Universitetsförvaltningen finns på vår externa webb.

Universitetsförvaltningen ger stöd i universitetets huvudprocesser

 

UF:s organisation

Klicka på bilden för att hämta.

UF Organisation 210406

 

Prioriteringar 2019-2021

  • Bidra till att stärka och samordna pedagogiska och tekniska stödresurser
  • Utveckla lärmiljöer och campus
  • Vidareutveckla studentstödet enligt konceptet ”En väg in”
  • Stärka arbetet med att bredda studentrekryteringen
  • Skapa förbättrade förutsättningar för forskning, samverkan och nyttiggörande
  • Arbeta för en god arbetsplats med engagerande och ansvarstagande ledar- och medarbetarskap
  • Utveckla rekryteringsprocessen för att uppnå en kvalitetssäkrad och så tidseffektiv rekryteringsprocess som möjlig

Sidansvarig: bettina.carlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-07