Göm menyn

Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM)

För att synas internationellt som en plats där människor och idéer möts och utvecklas krävs tydlig kommunikation. KOM:s uppdrag är att synliggöra LiU för att attrahera fler studenter, sprida kunskap och skapa stolthet och långsiktiga relationer.

Avdelningen arbetar med att sprida nyheter om forskning till massmedier och tar emot förfrågningar från journalister. Vi har ett övergripande ansvarar för universitetets digitala kanaler, vi skapar trycksaker, webbsidor och informationskampanjer och har även hand om universitetets alumniverksamhet.

Avdelningen, som har ca 60medarbetare, är indelad i fyra enheter:

  • Kommunikationsenheten, enhetschef Lennart Falklöf
  • LiU-Trycksenheten, enhetschef Roger Nilsson
  • Marknadsenheten, enhetschef Margareta Alfredson
  • Webbenheten, enhetschef Anna Björk

Kontakta oss

Avdelningschef samt kommunikationsdirektör Mariethe Larsson

Enhetschefer:

Anna Björk, Webbenheten

Lennart Falklöf, Kommunikationsenheten

Margareta Alfredson, Marknadsenheten

Anita Axby, LiU-Tryck

Våra kontaktuppgifter hittar du på externa webben: Kommunikations- och marknadsavdelningen

 

Besöksadress

Hus Galaxen, ingång 83, plan 2, Campus Valla
 

Postadress

Linköpings universitet
Kommunikations- och marknadsavdelningen
581 83  Linköping

 

Relaterade länkar

LiU-nytt

Pren. på LiU-nytt-e

Pressmeddelanden

LiU magasin

Intern webb (Insidan)

Studentwebben

Internt kalendarium

LiU:s bilddatabas


Sidansvarig: jessica.peterson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-20