Göm menyn

Lokalansvariga - kontaktpersoner för verksamheterna

 

UB (Universitetsbiblioteket)

Benny Thorén 

Telefon: 013-28 19 33

 


IBL (Institutionen för beteendevetenskap och lärande)

Eva Stolt

Telefon: 013-28 40 47

 


IDA (Institutionen för datavetenskap)

Daniel Jemander

Telefon: 013-28 17 13
 


IEI (Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling)

Tobias Lindberg

Telefon: 013-28 21 61
 


IFM (Institutionen för fysik och mätteknik)

Sven Andersson

Telefon: 013-28 40 78
 


BKV (Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper)
 

Mats Söderström

Telefon:013-28 68 70
 


IKOS (Institutionen för kultur och samhälle)

Mats Tholander

Telefon: 013-28 44 62
 


MAI (Matematiska institutionen)

Madelaine Engström

Telefon: 013-28 14 01

 


HMV (Institutionen för hälsa, medicin och vård)

Anna Schenell
Telefon: 013-28 23 16


 

ISY (Institutionen för systemteknik)

Kristina Arkad
Telefon: 013-28 26 47

 


ITN (Institutionen för teknik och naturvetenskap)

Thobias Svensson
Telefon: 011-36 32 69

 


TEMA (Institutionen för tema)
 

Mikael Brandt
Telefon: 013-28 29 61

 


MED (Medicinska fakultetskansliet)

Iréne Rydberg
Telefon: 010-103 12 63

 


UF (Universitetsförvaltningen)

Anna-Karin Fungbrandt

Telefon: 013-28 24 00

 


KFU (Kansliet för utbildningsvetenskap)

Lotta Lindgren

Telefon: 013-28 20 04

 


TFK (Tekniska fakultetetens kansli)

Margareta Johansson

Telefon: 013-28 23 98


FFK (Filosofiska fakultetens kansli)

Helena Klöfver

Telefon: 013-28 18 36

 


NSC (Nationellt superdatacentrum)

Tom Langborg

Telefon: 013-28 25 68

 


CMIV (Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering)

Maria Kvist

Telefon: 013-28 66 42

 


Didaciticum

Monika Samuelsson

Telefon: 013-28 66 55

 

 

 

 


Sidansvarig: frida.ekman@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-03