Göm menyn

Rektors beslutsmöte

Vid rektorsbeslutsmöte avgörs ärenden som kräver rektors beslut. Det gäller såväl ärenden som beretts av rektors råd som ärenden i övrigt rektor avgör. Rektors beslut fattas efter föredragning av ansvarig tjänsteman.

I övrigt hänvisas till delegationsordning.

 

D-huset, Corson

Mötestider

Veckovis varje måndag mellan

klockan 11:00 och 12:00 
 


Mötessekreterare

Maria Fält
013-28 10 08
maria.falt@liu.se


Emma Larsson Brandt
013-28 10 09
emma.larsson.brandt@liu.se

 


Sidansvarig: maria.falt@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-30