Göm menyn

Institutioner

Linköpings universitet är organiserat i storinstitutioner, där flera ämnen finns samlade för att underlätta kontakterna över disciplingränserna.

Länkarna nedan går till institutionernas interna sidor.

Beteendevetenskap och lärande (IBL)
Datavetenskap (IDA)
Ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Fysik, kemi och biologi (IFM)
Klinisk och experimentell medicin (IKE)
Kultur och kommunikation (IKK)
Matematiska institutionen (MAI)
Medicin och hälsa (IMH)
Medicinsk teknik (IMT)
Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
Studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
Systemteknik (ISY)
Teknik och naturvetenskap (ITN)
Tema

Ämnen per institution

Beteendevetenskap och lärande (IBL)
Ämnesområden: Didaktik och pedagogiskt arbete - Handikappvetenskap - Pedagogik - Psykologi - Psykoterapi - Sociologi - Vuxenpedagogik och folkbildning

Datavetenskap (IDA)
Ämnesområden: Artificiell intelligens - Databaser och webbinformationssystem - Datornät och säkerhet - Inbyggda system och realtidssystem - Interaktiva och kognitiva system - Kognitionsvetenskap - Maskininlärning - Programvaruteknik och teori - Pålitliga distribuerade system - Statistik

Ekonomisk och industriell utveckling (IEI)
Ämnesområden: Affärsrätt- Carl Malmsten Furniture Studies - Energisystem - Fackspråk - Fluida och mekatroniska system - Företagsekonomi - Industriell ekonomi - Industriell miljöteknik - Industriell produktion - Informatik -  Konstruktionsmaterial - Kvalitetsutveckling - Logistik - Maskinkonstruktion - Mekanik och hållfasthetslära - Mekanisk värmeteori och strömningslära - Nationalekonomi - Produktionsekonomi - Projekt, innovationer och entreprenörskap - Statsvetenskap

Fysik, kemi och biologi (IFM)
Ämnesområden: Analytisk kemi - Bioinformatik - Biokemi - Biomolekylär och organisk elektronik - Biosensorer och bioelektronik - Ekologi - Funktionella elektroniska material - Fysikalisk kemi - Halvledarmaterial - Molekylär bioteknik - Molekylär fysik - Molekylär genetik - Molekylär ytfysik och nanovetenskap - Nanostrukturerade material - Oorganisk kemi - Organisk kemi - Plasma- och ytbeläggningsfysik - Proteinkemi -   Teknisk biologi - Teoretisk biologi - Teoretisk fysik - Teoretisk kemi - Tillämpad fysik - Tillämpad optik - Tillämpad sensorvetenskap -Tunnfilmsfysik - Yt- och halvledarfysik - Ytors fysik och kemi - Zoologi

Klinisk och experimentell medicin (IKE)
Ämnesområden: Allergicentrum - Arbets- och miljövetenskap - Barn- och ungdomspsykiatri - Biomedicinsk laboratorievetenskap - Brännskadevård - Cellbiologi - Dermatologi och venereologi - Experimentell  hematologi - Experimentell patologi - Genus och medicin - Geriatrik - Hand- och plastikkirurgi - Infektionsmedicin - Katastrofmedicin inkl. akut sjukvård - Kirurgi - Klinisk immunologi - Klinisk kemi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi - Käkkirurgi - Logopedi - Medicinsk gastroenterologi/hepatologi - Medicinsk genetik - Medicinsk immunologi - Medicinsk mikrobiologi - Medicinsk och fysiologisk kemi - Medicinsk psykologi - Neurobiologi - Neurokirurgi - Neurologi - Näringslära - Obstetrik och gynekologi - Oftalmiatrik - Onkologi - Ortopedi - Oto-rhino-laryngologi - Patalogi - Pediatrik - Psykiatri - Regenerativ medicin - Reumatologi - Rättsgenetik - Teknisk audiologi - Transfusionsmedicin - Urologi - Utvecklingsbiologi - Virologi

Kultur och kommunikation (IKK)
Ämnesområden: Allmän fonetik - Allmän språkvetenskap - Bild - Dramakommunikation - Engelska - Estetiskt tema - Etik - Filosofi - Formgivning - Franska - Idrott och rörelse - Konstvetenskap och visuell kommunikation - Litteraturvetenskap - Musik - Religionsvetenskap - Retorik - Slöjd, textil - Slöjd, trä och metall - Socialantropologi - Spanska - Språk och kultur - Svenska för utländska studenter - Svenska som andraspråk - Svenska språket - Tyska - Utomhuspedagogik

Matematiska institutionen (MAI)
Ämnesområden: Beräkningsmatematik - Matematik och tillämpad matematik - Matematisk statistik - Optimeringslära

Medicin och hälsa (IMH)
Ämnesområden: Allmänmedicin - Anestesi och intensivvård - Biomedicinsk laboratorievetenskap - Farmakologi inkl. klinisk farmakologi - Forensisk medicinska vetenskaper - Fysiologi inkl. klinisk fysiologi - Fysioterapi - Internmedicin inkl. endokrinologi och diabetologi samt lungsjukdomar - Kardiologi - Medicinsk bildvetenskap och radiofysik - Medicinsk pedagogik - Njurmedicin och medicinsk gastroenterologi och hepatologi - Omvårdnad - Rehabiliteringsmedicin - Socialmedicin och folkhälsovetenskap - Thorax- och kärlkirurgi - Utvärdering och hälsoekonomi

Medicinsk teknik (IMT)
Ämnesområden: Biomedicinsk instrumentteknik - Medicinsk informatik - Medicinsk teknik

Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)
Ämnesområden: Allmänt utbildningsområde - Analytisk sociologi - Arbetsterapi - Estetiskt lärande - Etnicitet och migration - Medicinsk vetenskap - Människa-teknik-samhälle - Naturvetenskap i ett skolperspektiv - Naturvetenskapernas didaktik - Teknikens didaktik - Omvårdnad - Pedagogiskt arbete - Samhälle och kultur i ett skolperspektiv - Samhälls- och kulturanalys - Socialt arbete - Utomhuspedagogik - Välfärdsrätt - Äldre och åldrande

Studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK)
Tema: Kultur och samhälle
Ämnesområden: Historia - Kommunstrategiska studier - Kultur, samhälle, mediegestaltning - Lokalhistoria - Medie- och kommunikationsvetenskap - Turism med inriktning mot kulturarv och naturmiljö

Systemteknik (ISY)
ÄmnesområdenDatorseende - Datorteknik - Elektriska kretsar och system - Fordonssystem - Informationskodning - Kommunikationssystem - Reglerteknik

Teknik och naturvetenskap (ITN)
Ämnesområden: Fysik och elektroteknik - Kommunikations- och transportsystem - Medie- och informationsteknik

Tema
Teman: Barn - Genus - Teknik och social förändring - Miljöförändring (tidigare Vatten i natur och samhälle)
Ämnesområden: Barn - Genusvetenskap - Geografi - Miljövetenskap - Tematisk naturvetenskap


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-07-04