Göm menyn

Vad händer efter 29 september?

Bild: Föreläsning Campus Norrköping

Så har den äntligen kommit, dagen då många av restriktionerna under coronapandemin släpps och rekommendationen om hemarbete upphör att gälla. Men vad gäller egentligen, nu och under hösten?

Inte allt blir omedelbart som innan pandemin. Det är en sammanfattning av läget på LiU i samband med den 29 september. Krisledningens stabschef Joakim Nejdeby reder ut lite mer konkret vad det innebär att många av regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer nu upphört.

Ska alla studenter och alla anställda vid LiU nu vara på plats? Upphör den digitala undervisningen och arbetet hemifrån?

– Nej, inte med detsamma. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om en successiv återgång och för vår del på LiU kan det se olika ut för olika verksamheter. Det innebär också att de numera invanda råden om att tvätta händerna, stanna hemma vid symptom och testa sig vid misstanke om covid19 fortfarande gäller.

Kommer våra studenter tillbaka till campus i full styrka? För att plugga, tenta och sätta fart på studentlivet igen?

– Vi kommer att se många fler studenter på campus, ja. Och vad det gäller examinationer så genomförs de redan till stor del på plats. Men för många ligger planeringen för höstterminen fast med digitala inslag i undervisningen och så kommer det att vara ett tag framöver.

Och studentlivet/festandet?

– Vi kan räkna med att det ökar igen. Men våra studenter har under hela pandemin visat så gott omdöme att jag tror att det kommer att ske på ett ordnat sätt.

Är det fritt fram för LiU:s medarbetare att arrangera konferenser, resa i tjänsten och hålla fysiska möten?

– I princip är det upp till var och ens goda omdöme, ja. Men vi förväntar oss en fortsatt vaksamhet, till exempel följa UD:s rekommendationer som tidigare och tänka över situationen i de länder man vill resa till.

– Vi kommer som sagt att successivt att gå över till mer fysisk närvaro på våra campus under hösten. Men samtidigt är det viktigt att ha beredskap att kunna ställa om till ett läge med mer restriktioner igen om pandemin inte utvecklas på det sätt vi hoppas.

Och när blir allt som vanligt igen?

– I teorin när alla restriktioner och rekommendationer tagits bort. Men i praktiken vet vi ju att vi lärt oss väldigt mycket under pandemin, inte minst om att hålla undervisning digitalt och att arbeta med hjälp av våra digitala verktyg. Vi har under pandemin skaffat oss kunskap och erfarenhet om vad som fungerat bra digitalt men också vad som fungerar bäst fysiskt. Under oktober månad kommer till exempel ett beslut som reglerar möjligheter till visst distansarbete, mer information kommer att presenteras när beslutet är klart.

Många har uppskattat möjligheten att arbeta hemifrån. Kommer de att kunna fortsätta göra det?

– Det är frågor som måste avgöras tillsammans med närmaste chef. Många arbetsgivare signalerar ökade möjligheter till hemarbete men samtidigt är det viktigt för vår del att det sker på ett sätt som inte går ut över till exempel kontakten med våra studenter. Jag får hänvisa till beslutet från universitetsledningen rörande detta.

Till sist – finns det några ”pandemiråd” som fortfarande gäller?

– Absolut. Följ utvecklingen av smittspridningen, stanna hemma om du känner sjukdomssymptom, tvätta händerna ofta och – viktigast av allt just nu – vaccinera dig om du inte gjort det!

 


Björn Stafstedt 2021-09-29
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-29