Göm menyn

Viktigt att fortsätta undvika trängsel i höst

LiU:s beslut om en stegvis återgång till ett mer öppet campus under höstterminen står fast men tempot i återgången påverkas av den fortsatta smittspridningen och vaccineringstakten. Det viktigaste nu är att följa riktlinjerna för att minska trängseln i LiU:s lokaler.

Det var positiva tongångar från LiU:s krisledning inför det långa sommaruppehållet – ”när höstterminen startar kommer det att bli på ungefär samma sätt som förra hösten”. Men även om den planering som då gjordes fortfarande står fast, med en början på ”pandeminivå 2”, så har det fortsatt komplexa läget i landet vad gäller smittspridning och vaccineringstakt gjort att man nu behöver förbereda för en långsammare nedtrappning av restriktioner.

Studenter cyklar i Märkesbacken på Campus Valla.– Vi har bland annat sett kommentarer från Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten som går ut på att vissa restriktioner i samhället kan bli kvar fram till jul och att vi kan behöva jobba hemifrån under längre period än vad man trodde i våras, säger krisledningens stabschef Joakim Nejdeby.
 Vi kan konstatera att det är viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar även fortsättningsvis och stannar hemma vid minsta symptom, tvättar händerna och håller avstånd. Folkhälsomyndigheten trycker även på vikten av vaccinering.

Den kanske enskilt viktigaste åtgärden är att på alla sätt undvika trängsel i LiU:s lokaler. Därför vill krisledningen påminna om Beslut om riktlinjer för prioritering av tillgång till lokaler med anledning av smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 och i synnerhet den del som rör schema och lokaler. I det beslutet står:

”Undervisning för grupper med 40 studenter eller färre bokas in i salar med samma storlek som i ett normalläge. Bokade lokaler får nyttjas enligt vid nyttjandetillfället gällande rekommendationer.”

Regeln om ”armlängds avstånd” och helst två meter mellan personer i en lokal gäller fortfarande.

 Som konsekvens av Folkhälsomyndighetens råd och LiU:s gällande beslut om att följa dessa råd blir konsekvensen att varje lokal bara kan användas så att rekommendationen om avstånd hålls. Det kommer i många fall innebära att en lokal bara kan användas till ca 50 procent men det kan samtidigt finnas lokaler där det går att hålla avstånd och då är antalsbegränsning maximalt 40 personer i en lokal vid undervisning, konstaterar Joakim Nejdeby.
 Det är kursledningen som gör bedömningen vilka lokaler som ska användas för att undvika trängsel. Om det inte går att garantera avstånd blir alternativet att gå över i ”digitalt” läge eller hitta andra lösningar. Eftersom förutsättningarna skiljer sig mellan olika utbildningar, till exempel vad gäller utnyttjandet av datasalar eller vid laborationer, kommer också lösningarna att se olika ut vilket är något som är viktigt att vi kommunicerar ut till våra studenter, säger Joakim.

En annan viktig, men fortfarande något oklar fråga är hur länge LiU:s medarbetare som kan jobba hemifrån ska fortsätta att göra så. Sedan tidigare gäller att den fysiska närvaron på arbetsplatsen stäms av med närmaste chef samtidigt som LiU följer regeringsbeslutet om att statliga medarbetare vars fysiska närvaro på arbetsplatsen inte är nödvändig, ska arbeta hemma till den 15 september.
 Folkhälsomyndigheten har till detta lagt en rekommendation om att jobba hemma, om så är möjligt, september ut. Man kan säga att vi i första hand ska jobba hemma fram till 15 september och bör fortsätta jobba hemma till siste september. Hur det blir därefter får vi återkomma till. Allt beror på hur smittspridningen utvecklas, säger Joakim Nejdeby. 

 Med dessa förändringar tar vi ett steg närmare mot att vara ett campusuniversitet, men vi är ännu inte där.


Björn Stafstedt 2021-08-10
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-08-10