Göm menyn

Internationellt LiU-utbildningssamarbete beviljat maxfinansiering från STINT

Ett nytt samarbete mellan LiU och Washington State University (WSU) i USA har beviljats 750 000 kronor i externfinansiering från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning (STINT).

Detta projekt kommer möjliggöra att tio LiU-studenter och tio WSU-studenter kommer följas åt under ett läsår, en termin på LiU och en termin på WSU, och erbjudas utbildning inom området beräkningsmatematik.

– Vi har jobbat med WSU och Professor Joseph Iannelli inom området beräkningsmatematik för aerodynamiska tillämpningar under det senaste året. Detta samarbete är av allmänt intresse och kan användas i de flesta sammanhang där hög nivå på teknisk utveckling och precision krävs. Det är speciellt användbart för flygindustrier såsom Saab och Boeing säger Jan Nordström, professor i beräkningsmatematik vid MAI.

Saab är en av LiU:s strategiska partner och Boeing är en strategisk partner till WSU, och de båda internationella bolagen har ett samarbete för att leverera 351 T-7a Red Hawk skolflygplan till det amerikanska flygvapnet.

Både Saab och Boeing stödjer projektet mellan LiU och WSU och kommer erbjuda studiebesök, seminarier och projektarbeten. Studentgruppen kommer få erfarenhet av ett internationellt samarbete då de gemensamt kommer jobba med olika projekt, och terminen utomlands kommer ge ett kulturutbyte.

Denna kombination av kompetens inom ämnesområdet, internationella samarbeten och kulturupplevelsen kommer vara värdefullt då flera globala utmaningar kommer behöva lösas gemensamt av organisationer och/eller nationer. 

– Detta fyrpartssamarbete är unikt och det är oerhört positivt att STINT ser betydelsen av det och stöttar med finansiering, säger Maria Engelmark, internationaliseringsdirektör vid LiU.

Finansieringen avser utlysningen Grants for Educational Collaboration Programmes och är ett treårsprojekt med syfte att utveckla utbildningssamarbetet mellan de två universiteten, med start höstterminen 2021.
Projektet initierades av Jan Nordström, professor i beräkningsmatematik, Matematiska institutionen (MAI) vid LiU, tillsammans med Joseph Iannelli, professor of Mechanical Engineering och Computational Mechanics, på WSU.

USA är en av LiU:s prioriterade geografiska regioner, och satsningen började i januari 2021. Läs mer på intranätet för internationalisering.

 

 


Karolina Hunter 2021-06-15
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-15