Göm menyn

Nu öppnar vårt gemensamma intranät

 

Bild: Grafik, illustration av LiU:s gemensamma intranät

 

Nu har det äntligen blivit dags att glänta på dörren in till LiU:s gemensamma intranät. Med start den 10 juni släpps alla medarbetare in för att ta del av de delar som är klara så här långt.

Redan när beslut om en extern webb togs av universitetsledningen för flera år sedan konstaterades att det även behövde byggas ett gemensamt intranät, en samlad plats för kontaktvägar, samarbetsrum, verktyg och system, dokument och blanketter, riktlinjer och rutiner, nyheter och kalendarium. Det är den här platsen som vi nu alla kan kika in på.

Långt ifrån allt är på plats ännu. Men det som finns, ger en bild av hur det intranätet ser ut och är uppbyggt, samtidigt som det ger alla medarbetare möjligheten att följa utvecklingen i takt med att fler och fler verksamheter flyttar in. Just nu är det framför allt innehåll kopplat till ”Min anställning” och information om IT som finns tillgängligt. Men också delar av ekonomi, resor, bibliotekstjänster, institutionerna och fakultetskanslier.

En av pionjärerna är Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), där kommunikatören John Karlsson varit delaktig i uppbyggnaden.
– Intranätet betyder en nystart för oss. De tidigare interna sidorna i Polopoly har länge behövt ses över, det gemensamma intranätet kom i rätt läge för oss. Nu har vi tagit fram ett första utkast som medarbetarna kommer få testa och bekanta sig med och ge feedback på.

– Vi vill att intranätet ska vara som en faktabank dit medarbetarna vänder sig för att få snabba svar på vanliga frågor som uppstår i ens vardagliga arbete. Att verktyget är SharePoint gör att det kommer kännas intuitivt och lättillgängligt för BKV:s medarbetare, tror John Karlsson.

Verksamheten inom HR är central och berör alla medarbetare. HR är också en av pionjärerna i intranätet.

– Vi började med en dialog om hur de gamla webbsidorna fungerat och hur användarna upplevt dem, berättar HR-partner Monica Rissanen. Sen funderade vi över vilka utgångspunkter som kan vara viktiga att förhålla sig till när man skriver texter och därefter tog vi fram en tidplan.

– Intranätet har gett oss möjlighet att tänka nytt och bygga upp en ny struktur där vi försökt målgruppsanpassa informationen.

Intranätet är uppbyggt i SharePoint, en av Sveriges mest använda plattformar för intranät. Plattformen integrerar med andra tjänster inom Microsoft 365, såsom Teams, OneNote och Outlook som de flesta är bekanta med. Genom intranätet når man sina webbplatser och samarbetsytor i andra delar av SharePoint, till exempel Teams.

En viktig del i intranätet är att man enkelt ska komma åt de många gemensamma system och verktyg som används i arbetet. Det finns möjlighet att skapa direktlänkar eller genvägar till de system man ofta använder.

De gamla interna sidorna på insidan.liu.se kommer att tas bort allt efter som innehåll flyttas över till det LiU-gemensamma intranätet. Men ta chansen att surfa runt och lär känna den nya miljön! Följ utvecklingen och se hur fler och fler verksamheter flyttar in.

intranet.liu.se är adressen, gör ett eget bokmärke i webbläsaren, eller gå in via ”knappen” på gamla Insidan.

 


Elisabet Wahrby 2021-06-10
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-09