Göm menyn

Minskad aktivitet på campus under pandemin

Bild: Två personer i biblioteket, Studenthuset.

 

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för landets lärosäten. En undersökning som UKÄ genomfört på åtta campus, bland annat Campus Valla, genom att mäta mobiltelefonaktiviteten, visar på en kraftigt minskad aktivitet på campus från mars 2020.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått regeringens uppdrag att följa upp konsekvenserna av coronaviruset på lärosätenas verksamhet. Syftet är att undersöka studenternas och personalens aktivitet på campus under pandemin samt hur aktiviteten påverkats av restriktionerna.
Genom att följa mobiltelefonaktiviteten mellan januari 2019 och april 2021 på åtta av landets campus har man kunnat se en kraftigt minskad aktivitet.

I mars 2020 sjönk aktiviteten kraftigt som en följd av regeringens rekommendation att all undervisning skulle ske på distans. Vid inledningen av hösten 2020 ökade aktiviteten igen men minskade sedan kraftigt igen i samband med den tilltagande smittspridningen. När regeringen den 24 november förbjöd allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare var aktiviteten redan låg på campus och förbudet verkar inte ha lett till ytterligare minskningar i aktiviteten. Enligt UKÄ har alltså lärosätena själva agerat för att bidra till att minska smittspridningen redan före regeringsbeslutet.

När restriktionerna lättas i samband med att smittspridningen minskar och andelen vaccinerade ökar framöver, kommer UKÄ fortsätta följa hur aktiviteten på campus förändras och eventuellt återgår till en ny normal nivå.

Beslut och åtgärder med potentiellt stor påverkan på aktiviteten

 • 18 mars 2020: Regeringen rekommenderar att universitet och högskolor ska gå över till distansundervisning.
 • 29 mars 2020: Regeringen beslutar om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
 • 15 juni 2020: Regeringen tar bort rekommendationen om distansundervisning
 • 24 november 2020: Regeringen fattar beslut om ändring av förordningen som innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Lärosäten som ingår i undersökningen

 • Linköpings universitet, Campus Valla
 • Örebro universitet
 • Stockholms universitet
 • Kungl. Tekniska högskolan och Försvarshögskolan i Stockholm
 • Karlstads universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
 • Umeå universitet
 • Luleå tekniska universitet

För studien har UKÄ använt en tjänst som innehåller uppgifter om mobiltelefoners geografiska position och förflyttningar inom ett givet område. Tjänsten är anonymiserad och aggregerad.

Läs hela rapporten på UKÄ:s webbplats

 


Elisabet Wahrby 2021-06-03
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-07