Göm menyn

Lärarkvartett prisas

Helene Lidestam, Mikael Langer, Kenneth Järrendahl och Mikael Asplund, vinnare av Tekniska Högskolans pris för lärarinsatser.

 

Tekniska högskolans pris för unika lärarinsatser belönar i år kvartetten Helene Lidestam, Mikael Langer, Kenneth Järrendahl och Mikael Asplund.

Helene Lidestam är biträdande professor på IEI och får priset för sina populära kurser i grundläggande ekonomisk analys och produktionsekonomi. Hon visade ”stor skicklighet i genomförandet” när pandemin bröt ut och undervisningen ställdes om och blev digital. Helene är också engagerad i pedagogisk utveckling på Didacticum.

Mikael Langer, lektor på MAI, undervisar civilingenjörsstudenter i matematikens grundkurser med en värme och glädje som ”ingen har kunnat ta miste på”. Han håller dessutom de minnesvärda fuskföreläsningarna för nollan under mottagningen och är en drivande kraft inom Nämnden för skolsamverkan, NSS.

Kenneth Järrendahl, professor på IFM, prisas för sitt långvariga arbete med att utveckla kursverksamheten inom fysikområdet. Han skapar ”ett kontinuerligt engagemang och intresse” och kombinerar teori med tekniska tillämpningar, vilket studenterna uppskattar. Han har också bidragit till det pedagogiska samtalet och varit en inspiration för lärarkollegiet.

Mikael Asplund, lektor på IDA, uppmärksammas för sitt arbete med genus och bemötande. Han har bland annat introducerat en kurs om mångfald och genus på civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi. Med ”obruten uthållighet” driver han olika initiativ för att öka antalet kvinnliga studenter och delar också gärna med sig av sina erfarenheter på konferenser.

Pristagarna, som utses av Tekniska högskolans ledning, erhåller diplom samt 20 000 kr vardera för kompetensutveckling inom ramen för sin anställning.


Jonathan Pakvis 2021-06-02
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-02