Göm menyn

Stegvisa lättnader under höstterminen

Bild: Studentmottagning Campus Valla 2020. Foto: Magnus Johansson

LiU har beslutat att starta höstterminen 2021 på pandeminivå 2. Det innebär att något fler kan mötas fysiskt i grupp och att mer av undervisning och examinationer kan genomföras på campus, men också att vi måste fortsätta att hålla avstånd till varandra.
– Vi är ett viktigt steg närmare men långt ifrån framme vid ett normalläge, säger Joakim Nejdeby som är krisledningens stabschef.

LiU:s beslut anger att verksamheten från den förste augusti ska följa de restriktioner som anges i pandeminivå 2, vilket beskrivs som ”Pågående pandemi med begränsade restriktioner och liten påverkan på LiU:s verksamhet”, det vill säga ett läge likt det som var vid höstterminsstarten 2020. Det handlar alltså om lättnader jämfört med vårterminens restriktioner och stegvis kommer under hösten, förhoppningsvis i mitten av september, ytterligare restriktioner att släppas.

– Vårt beslut går i linje med Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd och regeringens beslut om lättnader i restriktioner för att minska smittspridningen i landet. Men jag vill gärna poängtera att även om vi nu ser en positiv utveckling och därför kan släppa tillbaka våra studenter alltmer till campus, så måste det ske under kontrollerade former.  Vi ska också fortsätta att hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma när vi känner oss krassliga, säger Joakim Nejdeby.

Större grupper studenter i lärosalar och vid examinationer och växelvis närvaro upp till 75 procent av normalläget är några av lättnaderna som LiU:s pandeminivå 2 innebär, jämfört med vårterminen. Men för de anställda gäller fortfarande att de som kan ska arbeta på distans. Statsminister Stefan Löfvén uppmanade i förra veckan anställda vid landets myndigheter att göra så fram till 15 september. För LiU:s medarbetare gäller därför att ta upp en diskussion med närmaste chef om närvaron på plats.

En annan fråga som säkert intresserar många är hur mottagningen av nya studenter kommer att gå till vid höstterminens start. Den frågan omfattas inte av dagens beslut men en gemensam arbetsgrupp med studentkårerna och representanter för LiU tar fram en vägledning för höstens mottagning. Den kommer exempelvis att innehålla möjligheter till mer fysisk närvaro än förra året. Mer information till de nya studenterna väntas från studentkårerna och sektionerna under sommaren.

 

Vad betyder pandeminivå 2?

  • Att vi håller ett avstånd på minst en armlängd, gärna två meter.
  • Att en grupps storlek på campus är behovsstyrt men maximalt 300 personer.
  • Att närvaro på campus ska ske växelvis för riskreducering (inte alla på samma enhet kan jobba samtidigt). Genomsnittlig fysisk närvaro ska vara maximalt 75 procent.
  • Att tillträde till lokalerna är behovsstyrt (men regeringen har beslutat att fram till 15 september ska endast anställda vars närvaro är nödvändig för verksamheten befinna sig i lokalerna).
  • Undervisning och examination med digitala inslag rekommenderas även fortsättningsvis.
  • Studenter uppmanas att begränsa närvaron på campus för självstudier i LiU:s lokaler.

 

Detaljerad beskrivning av pandeminivåerna

Beslut om aktivering av pandeminivå inför hösten 2021

Coronavirus - så agerar LiU


Björn Stafstedt 2021-06-01
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-01