Göm menyn

Nya mallar i word och ppt

Nu finns nya, från grunden uppdaterade malla för Word och Powerpoint som anpassats för bättre koppling till övriga system som till exempel Sharepoint. De rullas ut successivt från nu och under ett par veckor framåt.

FärgpalettMallarna installeras automatiskt på alla LiU-datorer, man behöver alltså inte själv aktivit göra något. Installationen pågår under några veckors tid. 
De nya mallarna har gjorts om från grunden av en extern utvecklare på uppdrag av Varumärkesenheten. Arbetet har samordnats med Dokument- och arkivenheten samt Juristenheten vad gäller protokoll och ledningsdokument. En viktig målsättning i arbetet har varit att mallarna bättre ska återspegla hur man utnyttjar Word och Powerpoint på bästa sätt, vilket numera innebär kopplingar till övriga system, till exempel Sharepoint.

Uppdatering wordmallar

 • Utökade färgpaletter. Nu kommer alla enkelt åt LiU-färgerna. (Se illustration till höger)
 • Textfält för text som användaren ska uppdatera, till exempel personuppgifter. Dessa skrivs inom [klamrar] och markeras i sin helhet när du klickar på dem, vilket gör det enkelt att redigera snabbt. Textfälten är gråmarkerade tills de uppdaterats. Vissa textfält är sammankopplade, skriver man in exempelvis avdelningsnamnet på ett ställe uppdateras det i hela dokumentet.
 • Anpassning för extern sökning innebär att vissa uppgifter som exempelvis ditt namn, företagets namn och dokumentets rubrik är lätt åtkomliga i externa system som till exempel Sharepoint.
 • Logotypen har anpassats för att fungera bättre med PDF-konvertering och färgutskrift (EMF-format). Logotypen används numera endast på sidan 1.
 • Anpassningar för tillgänglighet. Dock måste man fortfarande göra vissa saker själv. För bästa resultat använder man mallens rubriknivåer så att det blir ett hierarkiskt dokument som är enkelt att tolka för läsverktyg.
 • Distribution av färg- och typsnittstema. Alla Office-program har nu LiU-typografi (Calibri) och grundläggande LiU-färger som standardtema i nya dokument, även utan mallar.
 • Automatiska datum har tagits bort i de nya mallarna. Istället står ett gammalt datum som man själv får uppdatera.

 

Uppdatering powerpointmallar

 • Utökade färgpaletter. Nu kommer alla enkelt åt LiU-färgerna.
 • Ljus och mörk bakgrund. Det finns två uppsättningar malla för textsidor, svart respektive vit bakgrund.
 • Logotypen har anpassats för att fungera bättre med PDF-konvertering och färgutskrift (EMF-format).
 • Anpassning för tillgänglighet. För bästa resultat bör du använda tillgänglighetsgranskaren i Powerpoint och justera läsordningen på textobjekt.
 • Distribution av färg- och typsnittstema. Alla Office-program har nu LiU-typografi (Calibri) och grundläggande LiU-färger som standardtema i nya dokument, även utan mallar.

Se filmen och lär dig hur de nya mallarna funkar

Informationsfilm word

 

Informationsfilm powerpoint

 

Frågor?

Kontakta grafiskmanual@liu.se

 

 

 

 


Elisabet Wahrby 2021-05-21
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-21