Göm menyn

Se upp för stölder!

Bild: LiU IT-medarbetare arbetar med skärm.LiU har den senaste tiden drabbats av stölder av skärmar, högtalare och annan IT-utrustning från salar och andra lokaler. Var uppmärksam och kontakta väktare om du ser något avvikande.

Stölderna handlar den här gången inte om ”fickstölder” utan om stölder av bland annat skärmar, högtalare och annan teknisk utrustning i salar och lokaler.
Säkerhetschefen uppmanar alla att vara uppmärksamma, inte släppa in obehöriga och att kontakta väktare om man ser något avvikande eller upplever otrygghet.

Medarbetare från IT-avdelningen/Digitala resursenheten bär i regel LiU-tröjor när de arbetar, och anlitade entreprenörer ska ha arbetsklädsel och företagslegitimation. Som entreprenör anlitas ofta företagen AA-Bild: Medarbetare från AA-Video arbetar med en skärm.Video och Eddima. Men om man ser personer med privata kläder eller arbetsklädsel utan företagslogga och företagslegitimation bära omkring på IT utrustning – kontakta campusväktare.

Telefon campusväktare: 013-285888

 

 

Bilder: LiU IT:s medarbetare bär företagskläder när de arbetar, liksom entreprenören AA-Video.

 


Elisabet Wahrby 2021-05-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-12