Göm menyn

Underlättar covid19-vaccinering

- När det är dags för dig att vaccinera dig mot covid-19 hoppas jag att du gör det så fort som möjligt, säger HR-direktören Pia Rundgren. LiU tar initiativ till att underlätta vaccinering för medarbetare.

Det ligger i samhällets intresse att stoppa spridningen av covid-19 och att så många som möjligt vaccinerar sig så snabbt som möjligt. Ju fler som vaccinerar sig, desto snabbare kan vi minska smittspridningen och hindra att fler drabbas av viruset. Det ligger också i LiU:s intresse att bidra till minskad smittspridning.

Initiativ som underlättar vaccinering

LiU:s företagshälsovård Feelgood har slutit avtal med Region Östergötland om att bistå med vaccineringen i fas 4 (personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna). Det berör bland annat LiU:s medarbetare i Norrköping och Linköping. Och medarbetare kan också vaccinera sig på arbetstid, utan löneavdrag, efter avstämning med närmaste chef.HR-direktören Pia Rundgren

- Feelgood stöttar upp i vaccineringen och det betyder fler tider att välja mellan när det blir dags för dig att boka covid-19-vaccinering. Genom att medarbetare kan vaccinera sig på arbetstid, kan vi ytterligare bidra till att minimera smittspridningen och vi ger skjuts åt vaccineringen. Det känns mycket bra, säger LiU:s HR-direktör Pia Rundgren.

Det är Region Östergötland som beslutar och tidsplanerar för när olika åldersgrupper ska erbjudas vaccination och det är också de som informerar när det är dags att boka tid för covid19-vaccinering.

Var sker vaccineringen?

Du väljer själv om du bokar vaccinationstid genom Region Östergötlands erbjudande eller via Feelgood. Om du väljer Feelgood i Linköping kommer du att vaccineras på deras enhet i Tannefors och i Norrköping sker vaccineringen i nära anslutning till Feelgood, i Lundbergs lokaler.

Mer information om bokning av covid19-vaccinering hos Feelgood återkommer vi till när allt är på plats. 


Pia Rundgren 2021-05-04
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-04