Göm menyn

Pandemin är inte över än

Bild: Corona-kampanj i Studenthuset. Foto: Charlotte Perhammar

I takt med att allt fler vaccinerar sig mot covid-19 stiger nu förväntningarna på en snabb återgång till det ”normala”. Samtidigt är trycket på sjukvården fortsatt mycket högt. Utifrån läget är vår slutsats att det gäller att hålla ut och hålla avstånd ännu en tid.

Den senaste tiden har regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala myndigheterna samstämmigt varnat för att det finns en trötthet bland allmänheten att fortsätta efterleva de restriktioner och allmänna bestämmelser som fortfarande gäller. Det är också en anledning till varför smittspridningen åter tagit fart och att allt fler tvingas till sjukhusvård.

– Vi vill från LiU uppmana alla våra medarbetare och studenter att fortsätta följa restriktionerna. Det är för tidigt att gå tillbaka till att arbeta eller studera fysiskt på plats på campus. Gör det som du gjort så länge: håll avstånd i alla sammanhang och tvätta händerna ofta! Håll ut terminen ut, säger krisledningens stabschef Joakim Nejdeby. 

Fortfarande väntar stora grupper på att kunna vaccinera sig och den som har vaccinerat sig kan fortfarande sprida smitta vidare till andra. De självtest som finns på marknaden är heller inte helt tillförlitliga och ett negativt svar (smittfri) kan därför inte användas som ett godkännande till att återgå till jobbet.

– Känner man sig inte kärnfrisk ska man stanna hemma! Den regeln och alla andra som vi följt gäller fortfarande. Vår förhoppning är att smittspridningen kommer att avta i takt med att allt fler vaccinerar sig och att vi kan börja öppna campus i samband med höstterminens start. Men där är vi inte än, konstaterar Joakim Nejdeby.

Närmare besked om höstterminens start och beslut om vilken specifik pandeminivå som då kommer att gälla kommer Krisledningen att återkomma med i början av juni.


Björn Stafstedt 2021-04-28
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-28