Göm menyn

Tillit och samarbete skapar engagemang

Bild: Kjell Lindström, sidekick och rektor Jan-Ingvar Jönsson

Det femte och sista webbinariet i dialogen för en förnyad vision 2030 var också det som lockade flest deltagare. Ämnet var ”Engagerade medarbetare, ledare och team i en välmående organisation” och svaret på hur detta ska uppnås skulle kunna sammanfattas med orden tillit och samarbete.

Dagens ”sidekick” var Kjell Lindström som är föreläsare, trendspanare och författare. Han har en bakgrund som lärare och forskare på Uppsala universitet och föreläser bland annat på Uppsala universitets uppdragsprogram, SLU och Handelshögskolans kvalificerade ledarprogram sedan många år. Han är därmed väl bekant med de delvis speciella förhållanden som kan skilja akademin från andra arbetsplatser. Hans inledande spaning var också att det finns generella trender i samhället men också specifika för akademin.

– Digitaliseringen är naturligtvis en generell trend. Den påverkar arbetets innehåll, människan som arbetar och organisationen. Det vi ser nu är att efter ett fokus på teknik, struktur och kontroll har vi börjat diskutera de mer mjuka frågorna kring att arbeta hemifrån: innehåll i arbetet, tillit till varandra och vad som binder ihop oss samman i organisationen. Vi frågar oss vad som händer med hemarbetaren i termer som ensamhet och mobbing men också hur det är att leda delade verksamheter.

”Men hur påverkas akademin av detta? Där uppfattas ju många medarbetare som utpräglade individualister”, frågade rektor Jan-Ingvar Jönsson?

– Jag tror att tiden är förbi då man kunde köra sina egna race. Allt måste koordineras, allt måste ge en sammanlagd effekt och då måste det bygga på samarbete. Det kan finnas öar med kollegialitet inom verksamheten men allt måste ingå i samma system.

– För en ledare blir det viktiga att uppnå hur man når ett tillstånd av tillit och förtroende. En överdos av styrning gör att det blir ostyrbart. Men får man frirum så kan det fungera, baserat på gemensamma ramar och mål, visioner för verksamheten och en dialog, som den ni har nu.

Under diskussionerna i breakout rooms framkom att det finns ett behov av att tänka nytt kring kreativa mötesplatser på LiU och då inte bara i de fysiska miljöerna. Det handlar mer om interpersonella möten, till exempel i ett mindre team, med en interaktion som både är kreativ och som upplevs ske i en trygg miljö. En miljö där man som enskild kan be om hjälp, där det är lätt att göra nytt och annorlunda och arbetssättet är flexibelt.

För att skapa sådana miljöer krävs ett ledarskap som är baserat på tillit men också ett ledarskap där det är viktigt att kunna ta snabba beslut. Det måste också vara miljöer, och ett ledarskap, där det är OK att misslyckas ibland. Eller som Jan-Ingvar Jönsson sammanfattade just den delen: ”våga satsa, våga göra fel”.

Förslagen var många och konkreta också när grupperna diskuterade kompetensutveckling, karriärvägar och rekrytering i framtiden. Att de universitet som kan dra nytta av digitaliseringen kommer att ha ett försprång på arbetsmarknaden är självklart. Det kan till exempel handla om den tekniska support som behövs inom labbmiljöer och övrig infrastruktur. Att det borde finnas karriärplaner för alla medarbetare och att kompetensutveckling ska vara en naturlig del i vardagen var andra röster liksom ökad rörlighet. Man ska kunna ”gå in och ut” i organisationen genom att till exempel delta i speciella uppdrag. Balansen mellan forskning och undervisning var ytterligare en fråga som kom upp.

– Det har varit jätteintressanta diskussioner kring hur man kan få en välmående organisation, konstaterade Kjell Lindström.

– Det vi måste förstå är att organisationer är komplexa, inte minst inom akademin. Den viktigaste metoden för att kunna förstå vad som händer i en organisation är mötet, det är i våra möten som vi kan skapa både tillit till varandra och förståelse för att det finns olikheter mellan oss. Så det viktigaste man kan göra för att utveckla en organisation är att förbättra mötesformerna. Vi kommer aldrig att få fram den perfekta organisationen men detta faktum är också den bästa grogrunden för utveckling och innovation, konstaterade Kjell Lindström.

Det var en nöjd rektor som sammanfattade diskussionerna under webbinarieserien.

– Över 700 deltagare sammanlagt. Det är fantastiskt och det finns fortfarande möjligheter att bidra till visionsarbetet. Välkomna in med fler förslag och synpunkter!

En avslutande sammanfattning av webbinariet finns på samlingssidan för Strategidialogerna.

 

Dialog för en förnyande vision 2030

 

 


Björn Stafstedt 2021-04-08
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-08