Göm menyn

Att skapa ”impact” på samhällsutmaningarna

Bild: Derek Jan Fikkers, universitetet i Twente och rektor Jan-Ingvar Jönsson under webbinariet

Vårt samhälle förändras snabbt och genomgripande och LiU måste delta i arbetet med de stora utmaningarna – men hur? Ja, kanske bland annat genom nya utbildningar och en fortsatt inriktning på tvärvetenskap. Det framkom i rektors pågående strategidialog.

Det fjärde webbinariet i dialogen för en förnyad vision 2030 handlade om de stora samhällsutmaningarna och hur LiU ska möta dessa i sina utbildningar och sin forskning.

– Vi vet att det finns en stor förväntan att vi tar oss an utmaningarna internt men också ute i samhället. Ett exempel på detta är de forskningspengar som nu riktas för att vi ska uppnå våra hållbarhetsmål, konstaterade rektor Jan-Ingvar Jönsson.

Inbjuden inledningstalare var Derek Jan Fikkers som arbetar med strategifrågor på universitetet i Twente. Det är ett universitet som LiU har goda kontakter med och delar profilen av ett ungt universitet med goda kontakter med det omgivande samhället.

Fikkers inledde med att säga att viljan att påverka ekosystemet och omgivande samhälle har funnits med i Twentes DNA sedan universitetet startade. Men kanske blev det mer underförstått och outtalat med åren. Därför startade man för några år sedan ett strategiarbete där upp mot 30 procent av alla medarbetare var inblandade. Arbetet pågick under ett och halvt år och till slut var det fem unga lärare som placerades på ett hotell med uppgiften att skriva färdigt strategin.

– Och det de kom fram till var att vår inriktning ska vara att skapa ”impact”. Det var kanske oundvikligt med tanke på vår bakgrund men när vi engagerade de unga lärarna och forskarna, de som ska jobba när strategin blir verklighet, så var det frågor som ”öppet universitet” och nya samarbeten mellan olika delar inom akademin och med omgivande samhälle som kom fram.

– Det handlar om att skapa relevans och att kunna påverka, till exempel genom få in samhällsutmaningarna i våra utbildningar. Målet vi satt för det är att 30 procent av vår utbildning ska vara utmaningsdriven inom fyra år, sa Derek Jan Fikkers.

Rektors dialog om en strategi för framtiden och en vision för år 2030 bygger på samtal i grupper under webbinarieserien och i instuderingsmaterialet fanns tre utpekade samhällsutmaningar att diskutera i smågrupper; den digitala transformeringen, Ett hållbart samhälle och Life Science för bättre hälsa och livskvalitet och diskussionerna blev livliga.

När det gäller digitaliseringen så har den pågående pandemin gjort att LiU liksom många andra universitet redan tagit stora steg in i ett digitalt campus. Men vad blir nästa steg och vilka konsekvenser får det om det programbaserade campusuniversitetet blir alltmer digitaliserat och lagt på distans? Om studenterna alltmer kan sätta samman sina egna utbildningar kan genomströmningen påverkas. Å andra sidan kan interaktiviteten och tvåvägskommunikationen öka och fler integrerade lösningar hittas, som att filma miljöer där det inte går att göra studiebesök. Digitaliseringen är en möjliggörare men vi måste också titta på faktorer som ”vad är ett bra studentliv?” var en sammanfattning.

När det handlar om Life Science så är det något som är inskrivet i högskolelagen och som det både finns en nationell strategi för och beskrivs i forskningspropositionen. Men för att vara proaktiva och få fram goda idéer tidigt behöver LiU en egen strategi. Den behöver dessutom vara väl kommunicerad med de i samhället som är mottagare av våra utbildningar och vår forskning.

Det tredje ämnet, hållbarhet, kräver kanske också en LiU-strategi eller i alla fall en tydlighet från ledningen att det är något LiU verkligen ska satsa på. Det kan vara ett kvalitetsverktyg om vi kan mäta hållbarhet i vår verksamhet. Det kan också vara utmaningsdrivet för att hitta nya utbildningar eller få in hållbarhet i befintliga utbildningar. Men eftersom det hela tiden kommer att komma nya utmaningar är kanske det viktigaste att hitta nya sätt att samarbeta och metoder att lösa utmaningarna.

– Och vi får inte bara bli ”problemlösare”, vi måste ha kvar grundforskningen att stå på, var en kommentar.

En mycket kort sammanfattning av ett intressant möte med många olika inspel kan lyda:
Att ta ansvar för, och lösa, samhällsutmaningarna kommer att leda till nya sätt att samarbeta på inom LIU, över fakultetsgränserna. Vi ska återta positionen som ett verkligt tvärvetenskapligt universitet och sträva efter det som universitetet i Twente fokuserar på: att skapa ”impact” på samhället.

Den avslutande sammanfattningen av webbinariet med rektor Jan-Ingvar Jönsson finns på samlingssidan för Strategidialogerna, eller här nedan.

Dialog för en förnyande vision 2030

 


Björn Stafstedt 2021-04-07
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-08