Göm menyn

Framtidens forskning och kunskapsspridning

Bild från webbinariet: Rektor Jan-Ingvar Jönsson och Mari Walls, rektor på Tammerfors universitet

Prioritera och våga välj! Det var budskapet från Mari Walls, rektor på Tammerfors universitet, vid det tredje webbinariet i rektors pågående strategidialog.

Mari Walls inledde tisdagens webbinarium som samlade ett 60-tal deltagare och där diskussionen kretsade kring hur Linköpings universitet ska skapa framtidens forskning och kunskapsspridning.

I Tammerfors har universitet kopplat ihop tre befintliga styrkeområden i verksamheten – teknologi, samhälle och hälsa – med sju grundvärderingar och utifrån detta definierat fyra viktiga framtidsområden för universitetets forskning.
Dessa tvärvetenskapliga områden beskrivs som framtidens välmående, hållbara städer, gamification och förstärkt verklighet samt ”revolutionen av ljus och bilder”.

– Det var ett grannlaga arbete att komma fram till områdena, men jag är glad att vi var modiga och vågade göra det här valet, sade Mari Walls och tillade att nya områden kan tillkomma på lång sikt.

– Vi utgår både från den verksamhet som vi redan har och megatrender för utvecklingen i framtiden. Det kan ta tid, men det är något vi är öppna för.

Målen för Tammerfors universitet har delvis varit desamma som de LiU pekar ut i visionsarbetet. Öka forskningsfinansieringen med EU-medel, underlätta rekryteringen av nya forskare, större intresse bland studenter, internationalisering samt fler och starkare forskningssamarbeten. Och Mari Walls menar att prioriteringarna bidragit till detta.
– Vi utvärderar arbetet fortlöpande och det har visat sig vara framgångsrikt, konstaterade hon.

Efter Mari Walls inledning hölls två omgångar med gruppdiskussioner. Det första passet berörde två frågor: vad kännetecknar framgångsrik forskning och vad krävs för att utveckla starka forskningsområden?

– Tidsaspekten är viktig. Sex till tolv månader är inte tillräckligt för att avgöra vad som är framgångsrik forskning. Det kan ta tio eller kanske till och med 25 år, löd en kommentar till fråga ett.

– LiU har redan det viktigaste: ett stort antal kreativa och dugliga forskare. Sen är det också viktigt med bästa möjliga infrastruktur – som administration och ekonomi – för att stötta forskarna och forskningen, var ett svar på fråga två.

Det andra diskussionspasset handlade om forskningssamarbeten och tvärvetenskap samt hur bandet mellan forskning och utbildning ska stärkas. Fler nätverk och forum för att mötas och starta nya samarbeten och mindre byråkrati när samarbetet väl kommit i gång, var ett par förslag. Bättre sökfunktioner och mer överskådligt intranät för att lätt kunna hitta forskare inom vissa områden, löd en annan synpunkt.

– Tvärvetenskap kommer att vara nödvändigt i framtiden, men det kräver mycket tid och resurser. LiU har redan en stark profil på det området, men måste fortsätta arbetet för att utveckla det. Det går inte att luta sig tillbaka, sammanfattade en av grupperna.

När det gäller kopplingen mellan forskning och utbildning konstaterade en grupp att många seniora forskare inte undervisar alls. Det kan ha fördelen att det ger maximal tid till forskningen, men det stärker inte länken till undervisningen inom dessa områden.

Ytterligare förslag på den punkten var att införa mer forskning på masterutbildningarna och fler föreläsningar med tydligt forskningsfokus.

Den avslutande sammanfattningen av webbinariet med rektor Jan-Ingvar Jönsson finns på samlingssidan för Strategidialogerna, eller här nedan. Där kan du också läsa mer om de kommande webbinarierna under rektors strategidialog.

 

Dialog för en förnyande vision 2030

 


Mikael Sönne 2021-04-06
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-07