Göm menyn

Slå larm om missförhållanden

Vid LiU råder nolltolerans mot oegentligheter och brott i verksamheten. Om du misstänker, iakttar eller får information om att något sådant har utförts eller pågår mot LiU – slå genast larm. Vissla!

En rutin för visselblåsning har funnits vid LiU i flera år. Att vissla, eller anmäla, handlar om att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen, utreda och åtgärda dem.

Pia Rundgren

- Medarbetare har skyldighet att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen. Och vi som arbetsgivare har skyldighet att ordna hanteringen av det på ett tryggt och säkert sätt. Av erfarenhet skulle jag säga att det är så vi hanterar det på LiU, säger Pia Rundgren, HR-direktör.

En oegentlighet är en handling utförd av en eller flera anställda, som kan orsaka väsentlig skada eller förlust för universitetet. Anmälan av den typen av missförhållande är chefsjuristen mottagare av. Ett brott är en gärning enligt brottsbalken, till exempel stöld eller skadegörelse, utförd av en student, en okänd eller extern person. Anmälan av sådan gärning är säkerhetschefen mottagare av.

Christina Helmér

- Om du som medarbetare vill lämna information vänder du dig i första hand till din närmaste chef. Men du kan även kontakta LiU:s utpekade kontaktpersoner direkt om det skulle vara mer lämpligt. Du kan lämna in en anonym anmälan eller vara öppen med din identitet. Om du vill vara anonym kan du till exempel ringa in en anmälan eller mejla från en oidentifierbar e-postadress där du berättar om din misstanke och vad du vet, berättar Christina Helmér, LiU:s chefsjurist.

Blir du vittne till ett pågående brott, ska du alltid ringa 112 och inte anmäla via LiU:s interna organisation.

Det som händer efter att en anmälan om oegentlighet har inkommit är att en utredningsansvarig och dennes utredningsgrupp utreder anmälan grundligt, men skyndsamt. Och för anmälan om brott gäller utredning om en polisanmälan ska göras eller inte. Utredningar kan beröra enskilda anställda, men de kan likväl ha koppling till verksamheten; till exempel att rutiner och processer behöver förbättras och kvalitetssäkras.

En genomgång av de tre senaste årens anmälningar om oegentligheter och brott vid LiU visar på, grovt räknat, i snitt tre stycken per år.

- Det är ovanligt att en inkommen anmälan läggs ner utan vidare utredning. Det kan i något enstaka fall handla om att den anmälda händelsen inte omfattas av regelverket för oegentligheter eller kanske till och med avser annan verksamhet än LiU:s. Då hanteras uppgifterna på annat sätt. Det skulle också kunna handla om en anonym anmälan som är så knapphändig att det inte går att t ex identifiera vem som avses, berättar Christina Helmér.

Mer information

Läs mer om LiU:s visselblåsarrutin (och vad som inte omfattas av den)


Sara Hammarsten 2021-03-31
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-31