Göm menyn

Vilket forskningsvalideringsstöd finns tillgängligt för dig?

Är du finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och aktiv inom AI, autonoma system och programvara, kvantteknologi eller datadriven livsvetenskap? Är du intresserad av att undersöka vilket forskningsvalideringsstöd som finns tillgängligt för dig och ditt forskningsprojekt?

Samverkansenhetens innovationsstöd, LiU Innovation, erbjuder support för hur du planerar och använder resurser. Du får även vägledning från andra aktörer som LiU Innovation samarbetar med, som Wallenberg Launch Pad (WALP).
WALP-programmet erbjuder forskare stöd för att utforska och validera vilken inverkan dina forskningsidéer kan ha i industrin eller samhället. LiU Innovation kan hjälpa till att utvärdera vilka möjligheter som finns genom WALP och hjälpa till att planera valideringsaktiviteter som kan finansieras av WALP eller andra.

Läs mer om WALP på WASP:s hemsida: WALP - stöd för forskningsvalidering

Kontakta innovationsrådgivare Karin Ackerholm om du är intresserad av att veta mer.

 


Karolina Hunter 2021-03-30
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-30