Göm menyn

Förstå samhällets behov och skapa arenor

Bild: Rekor Jan-Ingvar Jönsson och Lena Miranda, VD för Linköpings Science Park

LiU har en stark position när det handlar om samverkan och nyttiggörande. Men gamla meriter räcker inte, idag är det viktigare än någonsin att förädla det man är bäst på och att mötas för att förstå de behov som finns i samhället av nya lösningar och innovationer.

Hur ska LiU arbeta med samverkan för att kunna bidra med ännu mera nytta till samhället? Det var frågan för det andra webbinariet i Rektors strategidialoger för en förnyad vision 2030 med namnet Intensiv samverkan och aktivt nyttiggörande. Rektor Jan-Ingvar Jönsson inledde med att man kan mäta hur viktigt området är genom att till exempel räkna efter hur gånger ordet ”innovation” nämns i senaste forskningspropositionen. Det finns många spännande möjligheter men också stora utmaningar att ta sig an i en vision för LiU fram till 2030.

Varje webbinarie under strategidialogerna har en extern ”sidekick” som med omvärldsbevakning och insikter från ”utsidan” kan hjälpa LiU att blicka framåt mot 2030. Den här gången var det LiU-alumnen och före detta kårordföranden Lena Miranda som ”spanade”. Förutom att vara VD för Linköpings Science Park har hon också tillgång till regeringens öra eftersom hon är medlem av regeringens innovationsråd under ledning av statsministern själv. Hon knöt inte oväntat an till det som det första webbinariets sidekick, Heléne Olsson från Kairos Future sa: innovation kan vara en avgörande framgångsfaktor för LiU för att locka till sig studenter och forskare i framtiden. LiU har en stark position genom sin historia som ett entreprenöriellt universitet som banat väg för många banbrytande innovationer. Men att bara vila på sina lagrar räcker naturligtvis inte.

– LiU måste hålla kvar sina spetsar, det man är ledande inom, och förädla dem. Det kan handla om nya energilösningar, framtidens mobilitet eller inom området sjukvård och hälsa. Det handlar också om att hitta balansen mellan bredden och spetsarna. Begreppet Trippel Helix kanske ska vara Multi Helix med ett betydligt bredare engagemang, både inom campus och med externa aktörer, för att lösa samhällsutmaningarna, konstaterade hon.

– LiU måste lära känna sina kunder och förstå ändrade beteenden i en föränderlig värld. Hur blir LiU relevant för kunden? Se på digitaliseringens effekt på samhället som inte bara är teknik, utan snarare en möjliggörare för till exempel hållbarhet och klimatanpassning, sa Lena Miranda.

Under de första diskussionerna i grupper lyftes frågor som behovet av att skapa gemensamma arenor och minska stuprörstänkandet inom LiU, att kunna erbjuda fruktbara samarbeten med externa parter till exempel inom vidareutbildning för att också få ett utifrån-in-perspektiv och att det måste finnas bättre incitament för till exempel forskaren som vill samverka eller ta fram en innovation. Det måste synas i meriteringen och lönekuvertet.

Nästa frågeställning handlade om hur studenterna ska kunna involveras i samverkan och nyttiggörande. Vicerektor Peter Värbrand, som ansvarar för frågorna, kunde konstatera att det finns ett minskat idéflöde bland forskare, lärare och studenter (alldeles oavsett pågående pandemi).

– Hur kommer vi tillbaka till ett bra läge och hur genererar vi fler idéer? Hur får vi studenterna delaktiga under sin studietid och vara förändringsagenter för LiU, undrade han.

Under gruppdiskussionerna pratades det bland annat om att synliggöra det som redan finns och görs. Att ordna korsmöten mellan innovatörer och entreprenörer, där studenter och forskare möter varandra. Den bästa entreprenören är kanske studenten som kan hjälpa forskaren att få ut sin forskning?

Behovet av arenor togs upp av flera, Kanske i form av idé- eller dilemmamässor? Där kan man presentera en idé för intresserade entreprenörer, få energin att fortsätta sitt arbete och kanske hitta sitt team! Flera framförde att LiU behöver vara mer uppsökande ute i verksamheten, hitta idéer och stötta forskare och studenter.

Den avslutande sammanfattningen av webbinariet med rektor Jan-Ingvar Jönsson, vicerektor för samverkan Peter Värbrand samt Lena Miranda finns på samlingssidan för Strategidialogerna, eller här nedan. Där kan du också läsa mer om de tre kommande webbinarierna under Rektors strategidialog.

 

Dialog för en förnyande vision 2030

 


Björn Stafstedt 2021-03-26
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-29