Göm menyn

Ansök till IVA:s 100-lista

Samverkansenheten vid LiU uppmanar LiU:s forskare och forskningsteam att ansöka till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista.

Till IVA:s 100-lista 2021 efterlyses forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle genom exempelvis industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan och därmed bidra till att öka samhällets resiliens.

LiU:s rektor Jan-Ingvar Jönsson uppmuntrar forskare att ansöka.
– IVA:s 100-lista 2021 efterlyser forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser, ett område där LiU ligger i framkant. Kunskap, innovationsförmåga och högteknologisk industri bidrar till hållbar tillväxt, där forskning från LiU kan omsättas och medverka till faktisk nytta för att möta framtidens komplexa utmaningar. IVA erbjuder genom sin 100-lista en nationell plattform för dialog med näringslivet och synliggörande av vår forskning, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson

Sista ansökningsdag är 22 mars 2021.

Läs mer på IVA:s webbplats om temat, aktuella tillämpningsområden, konkreta exempel på vad forskningen kan adressera, samt ansökan.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta innovationsrådgivare Gio Fornell, Samverkansenheten:

 


Karolina Hunter 2021-02-25
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-25