Göm menyn

Delta i att tänka fritt och göra nytt!

Bild: Kvinna och man framför white board

Var med och forma LiU:s framtid i vårens strategidialoger. Alla medarbetare bjuds in att diskutera utvalda områden där LiU ska fortsätta vara ett innovativt och nytänkande universitet. Rektor och hans ledningsgrupp har tagit fram ett dialogunderlag som ligger till grund för arbetet.

Kanske har du redan fått inbjudan i din mejlbox? Samtliga medarbetare och representanter för studentkårerna bjuds in till en serie dialoger om LiU:s framtid med start den 24 mars. Dialogmötena kommer att hållas online och vara upplagda så att allas röst ska höras.

- Vi behöver fokusera på vår utveckling – vad vi är unikt bra på och vad vi ska bygga vidare på. Det finns många spännande framtidsfrågor och jag vill ha in så många bidrag från LiU:s medarbetare som möjligt, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson.

Dialogerna ska bidra till LiU:s vision för år 2030 och en strategi för att ta sig dit. Det handlar om stora frågor som till exempel hur LiU:s utbildningar ska vara attraktiva för morgondagens studenter eller hur LiU ska skapa framtidens forskning och kunskapsspridning men rektor betonar att han ser ett mycket konkret och handfast arbete framför sig under våren.

- Vi ska ta fram en realistisk men utmanande och unik målbild och en strategi som vi kan samlas och samarbeta kring. Budskapet är ”Tänk fritt – Gör nytt” och alla förslag är viktiga. Personligen har jag svårt att tänka mig en mer spännande uppgift – att vara med och utveckla vårt fantastiska universitet!

Information och underlag för dialogerna finns på liu.se/dialog2030

 


2021-02-24
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-25